prethodna
Opština Kosjerić
Opština Kosjerić
sledeća
Opština Despotovac
Opština Despotovac

Opština Vlasotince

Opština Vlasotince

Pošaljite upit
Opština Vlasotince
Opština Vlasotince
Opština Vlasotince
Opština Vlasotince
Opština Vlasotince
Opština Vlasotince
Opština Vlasotince
Opština Vlasotince
Opština Vlasotince
Opština Vlasotince

Opština Vlasotince prostire se u jugoistočnom delu Srbije, na području srednjeg i donjeg sliva reke Vlasine. Prostire se na 307,93 km2. Na prostoru opštine u 48 naselja, prema popisu iz 2011. godina živelo je ukupno 29.893 stanovnika, a prema procenama sredinom 2014. godine 28.948. stanovnika. Prosečna gustina naseljenosti na nivou opštine iznosi oko 97 st/km2. Teritorija opštine obuhvata 47 katastarskih opština.

Područje opštine Vlasotince je diferencirano na dva jasno izdvojena dela: ravničarski i brdsko-planinski, koji se međusobno razlikuju po geomorfolo-škim, klimatskim, hidrogeološkim i biogeografskim karakteristikama.

Reljef je vrlo razuđen i sa znatnim visinskim razlikama od 1200 m – od kote isteka Južne Morave (230) do vrhova na Ostozubu (1433).
Oko 53,6% ukupne teritorije područja opštine Vlasotince obuhvata poljopri-vredno zemljište (oko 165 km2), koje je izrazito heterogeno po zastupljenosti, načinu korišćenja i bonitetu. Zbog velike prostorne heterogenosti prirodnih faktora, koji se odražavaju na uslove za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih delatnosti, izdvajaju se tri poljoprivredna područja:
•Ravničarsko – do oko 300 m n.v., sa nižim brdima, dolinama i kotlinama;
•Brdsko-planinsko - obuhvata površine do oko 800 m n.v;
•Planinsko - obuhvata površine preko 800 m n.v.

Sa saobraćajno - geografskog aspekta, Opština ima tranzitni karakter. Udaljena je samo 5 km od međunarodnog koridora E-75 Niš-Skoplje. Kroz središte opštine u pravcu Zapad-Istok prolazi magistralni put M9 (Leskovac – Vlasotince - Babušnica - Pirot) koji predstavlja jednu od značajnijih sao-braćajnih veza ovog dela Srbije sa susednom Bugarskom. Takođe, sa saobraćajnog aspekta značajan je i regionalni put R 122 (Leskovac- Vlasotince - Crna Trava - Vlasinsko jezero).

GEOGRAFSKE KOORDINATE:
42°57’48” - širina
22°07´43” – dužina
POVRŠINA:307,93 km2 ; 16.765ha ukupno poljoprivredno zemljište, a 12.873ha su šume

GEOGRAFSKI POLOŽAJ:Opština Vlasotince prostire se u jugoistočnom delu Srbije, u istočnom delu Leskovačke kotline pri ušću Vlasine u Južnu Moravu i na obroncima Suve Planine.

KLIMA:
Klima opštine Vlasotince je umereno-kontinentalna sa župskom varijantom u ravničarskom - brežuljkastom delu do 500m nadmorske visine.

Poštanski broj:16210

SAOBRAĆAJNI PUTEVI:Drumski saobraćaj

Za saobraćajno-geografski položaj opština Vlasotince, koji je tranzitnog karaktera, najvažnija je udaljenost 5km od međunarodnog koridora E-75 Niš-Skoplje u dolini Južne Morave.

Kroz središte opštine prolazi magistralni putni pravac M9 od Pirota ka Prištini.
Važne saobraćajnice su kružni put deo moravske magistrale (Leskovac-Vlasotince-Svođe-Crna Trava i dalje preko Vlasinskog jezera, Surdulice i Vladičinog Hana ponovo izlazi na magistralu) i Leskovac – Vlasotince-Babušnica-Pirot.
Udaljenost od grada Leskovca je 17 km, od Niša 53 km, a od Beograda 345 km
Železnički saobraćaj:Udaljenost od pruge (železničke stanice) je 16 km.

Vazdušni saobraćaj:Udaljenost od najbližeg aerodroma (Niš), 55 km, a od Beogradskog aerodroma 350 km

BROJ STANOVNIKA:29.893 (po popisu iz 2011.)
STRUKTURA STANOVNIKA:98,63% Srbi, 0,81% Romi, 0,5% ostalih, multikonfesionalna sredina, najviše pravoslavaca.

  • Statistika:
  • Datum upisa: 05.04.2016
  • Datum ažuriranja: 09.03.2021