Opština Vlasotince

Opština Vlasotince

Pošaljite upit
Opština Vlasotince
Opština Vlasotince
Opština Vlasotince
Opština Vlasotince
Opština Vlasotince
Opština Vlasotince
Opština Vlasotince
Opština Vlasotince
Opština Vlasotince
Opština Vlasotince

Opština Vlasotince prostire se u jugoistočnom delu Srbije, na području srednjeg i donjeg sliva reke Vlasine. Prostire se na 307,93 km2. Na prostoru opštine u 48 naselja, prema popisu iz 2011. godina živelo je ukupno 29.893 stanovnika, a prema procenama sredinom 2014. godine 28.948. stanovnika. Prosečna gustina naseljenosti na nivou opštine iznosi oko 97 st/km2. Teritorija opštine obuhvata 47 katastarskih opština.

Područje opštine Vlasotince je diferencirano na dva jasno izdvojena dela: ravničarski i brdsko-planinski, koji se međusobno razlikuju po geomorfolo-škim, klimatskim, hidrogeološkim i biogeografskim karakteristikama.

Reljef je vrlo razuđen i sa znatnim visinskim razlikama od 1200 m – od kote isteka Južne Morave (230) do vrhova na Ostozubu (1433).
Oko 53,6% ukupne teritorije područja opštine Vlasotince obuhvata poljopri-vredno zemljište (oko 165 km2), koje je izrazito heterogeno po zastupljenosti, načinu korišćenja i bonitetu. Zbog velike prostorne heterogenosti prirodnih faktora, koji se odražavaju na uslove za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih delatnosti, izdvajaju se tri poljoprivredna područja:
•Ravničarsko – do oko 300 m n.v., sa nižim brdima, dolinama i kotlinama;
•Brdsko-planinsko - obuhvata površine do oko 800 m n.v;
•Planinsko - obuhvata površine preko 800 m n.v.

Sa saobraćajno - geografskog aspekta, Opština ima tranzitni karakter. Udaljena je samo 5 km od međunarodnog koridora E-75 Niš-Skoplje. Kroz središte opštine u pravcu Zapad-Istok prolazi magistralni put M9 (Leskovac – Vlasotince - Babušnica - Pirot) koji predstavlja jednu od značajnijih sao-braćajnih veza ovog dela Srbije sa susednom Bugarskom. Takođe, sa saobraćajnog aspekta značajan je i regionalni put R 122 (Leskovac- Vlasotince - Crna Trava - Vlasinsko jezero).

GEOGRAFSKE KOORDINATE:
42°57’48” - širina
22°07´43” – dužina
POVRŠINA:307,93 km2 ; 16.765ha ukupno poljoprivredno zemljište, a 12.873ha su šume

GEOGRAFSKI POLOŽAJ:Opština Vlasotince prostire se u jugoistočnom delu Srbije, u istočnom delu Leskovačke kotline pri ušću Vlasine u Južnu Moravu i na obroncima Suve Planine.

KLIMA:
Klima opštine Vlasotince je umereno-kontinentalna sa župskom varijantom u ravničarskom - brežuljkastom delu do 500m nadmorske visine.

Poštanski broj:16210

SAOBRAĆAJNI PUTEVI:Drumski saobraćaj

Za saobraćajno-geografski položaj opština Vlasotince, koji je tranzitnog karaktera, najvažnija je udaljenost 5km od međunarodnog koridora E-75 Niš-Skoplje u dolini Južne Morave.

Kroz središte opštine prolazi magistralni putni pravac M9 od Pirota ka Prištini.
Važne saobraćajnice su kružni put deo moravske magistrale (Leskovac-Vlasotince-Svođe-Crna Trava i dalje preko Vlasinskog jezera, Surdulice i Vladičinog Hana ponovo izlazi na magistralu) i Leskovac – Vlasotince-Babušnica-Pirot.
Udaljenost od grada Leskovca je 17 km, od Niša 53 km, a od Beograda 345 km
Železnički saobraćaj:Udaljenost od pruge (železničke stanice) je 16 km.

Vazdušni saobraćaj:Udaljenost od najbližeg aerodroma (Niš), 55 km, a od Beogradskog aerodroma 350 km

BROJ STANOVNIKA:29.893 (po popisu iz 2011.)
STRUKTURA STANOVNIKA:98,63% Srbi, 0,81% Romi, 0,5% ostalih, multikonfesionalna sredina, najviše pravoslavaca.

  • Statistika:
  • Datum upisa: 05.04.2016
  • Datum ažuriranja: