Opština Boljevac

Opština Boljevac

 • Adresa:
 • Kralja Aleksandra 24
 • 19370, Boljevac
 • Telefon:
 • +381 30 463 412
  +381 30 463 413
 • Website:
 • www.boljevac.org.rs
Pošaljite upit

Opština Boljevac je kraj sa povoljnim poslovnim okruženjem. Ova ekološka opština, koja je taj status dobila pre 25 godina, privlači sve veći broj investicija u poslednjih sedam godina. Turizam je u zamahu i sve više se razvija, broj gostiju uvećan za 30% od 2009. Očuvana priroda, mnoštvo ruda, šuma, pašnjaka, lovišta, čisti izvori vode, jaki planinski brzaci (projekat o izgradnji 20 malih elektrana, ribnjak kalifornijske pastrmke), Crni Timok je glavni vodotok, u njegovoj dolini su tri manastira (Krepičevac, Lozica, Lapušnja). Sanirani putevi i izgrađeni novi, oko 400 km, a bilo je 268 km u 2008. Dve trećine građana opštine živi na selu, te se ovoj činjenici poklanja posebna pažnja, boljevački stočari dobijaju najviša priznanja na Novosadskom sajmu. Rtanj sa svojim zaleđem i specifičnim izgledom, lekovitim biljem (rtanjski čaj i sl.), smeštajnim kapacitetima i mnogim legendama, daje poseban pečat boljevačkoj komuni, voda sa ove planine će se i izvoziti. Bogovinska pećina je jedna od najvećih i najlepših u Srbiji. Prepoznatljiva etno manifestacija „Crnorečje“ traje od 1971.

GEOGRAFSKI POLOŽAJ

Udaljenost opštine od većih gradova:

Beograd – 207 km
Beč – 1.100 km
Budimpešta – 600 km
Istanbul – 700 km
Sofija – 221 km
Solun – 550 km

Udaljenost od najbližih graničnih prelaza:

Vrška Čuka (Bugarska) – 50 km
Kladovo-Turnu Severin (Rumunija) – 200 km
Gradina (Bugarska) – 250 km

SAOBRAĆAJNA POVEZANOST

autoput – koridor E-10, oko 50 km udaljenost do Paraćina
magistralni putevi – leži na magistralnom putu Paraćin-Zaječar, prevoj Čestobrodica
železničke linije – nema
reka Dunav – udaljenost oko 180 km
aerodrom – “Konstantin Veliki“ Niš, 130 km

LJUDSKI RESURSI

Radna snaga – učešće radnog kontigenta je 56,8% (popis 2002.), stopa aktivnosti 39,7% (2002.)

Struktura dostupne radne snage:

– obrada metala 18%
– ekonomija i administracija 10%
– šumarstvo 7%
– trgovina, turizam i ketering 7%
– visoka i viša škola 7,5%

Broj zaposlenih – 1.768
Broj nezaposlenih – 978 (2011, RZS), 1020 (decembar 2010, NSZ)
Broj penzionera – 2.500
Prosečna bruto plata – 385 evra (2011, RZS)
Prosečna neto plata – 280 evra (2011, RZS)
Obrazovna struktura – od osoba starijih od 15 godina, 46,1% nema završenu osnovnu školu (popis 2002.)

 • Statistika:
 • Datum upisa: 22.03.2016
 • Datum ažuriranja: