Opština Mionica

Opština Mionica

 • Adresa:
 • Vojvode Mišića 30
 • 14242, Mionica
 • Telefon:
 • + 381 14 3422 020
  + 381 14 3421 211
  + 381 14 3421 130
  + 381 14 3422 666
 • Website:
 • https://www.mionica.rs/sr-rs
Pošaljite upit

Opština Mionica je jedan od najvažnijih administrativno-političkih centara Valjevskog kraja. Prostire se od ogranaka Maljena i Suvobora ka severu do desne obale reke Kolubare, 80 km. južno od Beograda u severozapadnom delu Srbije. Zahvata površinu od 329 km2. U neposrednoj blizini Opštine prolazi nekoliko magistralnih saobraćajnica (Ibarska magistrala je udaljena nepunih 20 km od Mionice). Mionica je asfaltnim putem povezana sa prugom Beograd Bar i aerodromom za saobraćaj sportskih i lakih aviona u Divcima, udaljenim 7 kilometara. Regionalne saobraćajnice Divci-Mionica-Ljig i Županjac-Bogovađa-Mionica-Divčibare povezuju Mionicu sa Beogradom (86 km preko Bogovađe, 93 km preko Divaca), Valjevom (20 km) i drugim mestima.
Opština ima povoljan geografski položaj i konfiguraciju terena. Područje opštine Mionica, kao i teritorija okruga kome pripada, bogato je šumama i pašnjacima. Odlikuju se zatvorenošću planinskim vencima Maljena i Suvobora na jugu i širokom otvorenošću prema Kolubari, Posavini i Panonskoj niziji ka severu. Osnovne klimatske osobine su umereno kontinentalnog tipa.
Prema rezultatima popisa stanovništva iz 2011. godine u 36 naseljenih mesta živi 14.263 stanovnika u 4.629 domaćinstava, dok u samom opštinskom sedištu Mionici živi 3.148 stanovnika. Na teritoriji opštine Mionice veliku većinu stanovništva čine Srbi i u manjem broju Romi. U Opštini su prisutni i pripadnici drugih narodnosti u veoma malom broju kao što su Crnogorci, Mađari, Makedonci, Hrvati , Slovenci, Nemci, Albanci i drugi.

 • Statistika:
 • Datum upisa: 31.05.2016
 • Datum ažuriranja: