Telekom Srbija a.d.

Telekom Srbija a.d.

Pošaljite upit

Usluge mobilne telefonije za privatne korisnike
Korisnički servise-mail: korisnicki@mts.telekom.rs
telefon: 064/789

Usluge mobilne telefonije za poslovne korisnike
Korisnički servise-mail: korisnicki.biznis@telekom.rs
telefon: 064/785
Prodaja usluga:e-mail: biznis.prodaja@telekom.rs

Usluge fiksne telefonije i Interneta za privatne korisnike (Open Home)
Korisnički servise-mail: info@telekom.rs
servis za prijavu smetnji i korisničku podršku: 19771 i 0800-100-100
kontakt centar za informacije o Open uslugama (prijem zahteva, aktivacija, deaktivacija dodatnih usluga, pretplatnička pitanja): 19813
tehnička podrška za ostale Internet usluge: isp.podrska@telekom.rs
Prodaja - kontakt centar za prodaju Open usluga: 19818

Usluge fiksne telefonije i Interneta za poslovne korisnike (Open Bussines)
Korisnički servistelefon: 064/785
e-mail: korisnicki.biznis@telekom.rs
Prodaja usluga -e-mail: biznis.prodaja@telekom.rs
IN servisi e-mail: in.prodaja@telekom.rs

Usluge multimedije (Open IPTV)
Korisnički servis - kontakt centar za informacije o Open uslugama (prijem zahteva, aktivacija, deaktivacija dodatnih usluga, pretplatnička pitanja): 19813
servis za prijavu smetnji i korisničku podršku: 19771 i 0800-100-100
e-mail: info@telekom.rs
Prodaja - kontakt centar za prodaju Open usluga: 19818

Za sva pitanja medija o aktivnostima i poslovanju kompanije e-mail:
prsektor@telekom.rs

www.telekom.rs

  • Statistika:
  • Datum upisa: 11.06.2009
  • Datum ažuriranja: