EPS - Elektroprivreda Srbije

EPS - Elektroprivreda Srbije

 • Adresa:
 • Balkanska 13
 • 11000, Beograd
 • Telefon:
 • +381 11 3616 706
  +381 11 395 77 99
 • Website:
 • www.eps.rs
Pošaljite upit

Javno preduzeće "Elektroprivreda Srbije" osnovala je 1.jula 2005. godine Vlada Republike Srbije. Osnovni zadatak kompanije je potpuno zadovoljavanje potreba privrede i stanovništva za električnom energijom.

JP EPS je vertikalno ogranizovano preduzeće, koje je osnovalo 12 privrednih društava i tri javna preduzeća na Kosovu i Metohiji. Od juna 1999. godine EPS nije u mogućnosti da upravlja svojim kapacitetima na KiM.

Misija Elektroprivrede Srbije je sigurno snabdevanje svih kupaca električnom energijom, pod tržišno najpovoljnijim uslovima, uz stalno podizanje kvaliteta usluga, unapređenje brige o životnoj sredini i uvećanje dobrobiti zajednice.

Vizija Elektroprivrede Srbije je da bude društveno odgovorna, tržišno orijentisana i profitabilna kompanija, konkurentna na evropskom tržištu i sa značajnim uticajem u regionu, prepoznata kao pouzdan partner domaćim i međunarodnim kompanijama.

 • Statistika:
 • Datum upisa: 13.10.2009
 • Datum ažuriranja: