SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja

SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja

  • 11000, Beograd
  • Telefon:
  • +381 11 36 26 006
    +381 65 20 50 501 (za novinare i saradnike)
  • Website:
  • www.sostelefon.org.rs
Pošaljite upit

SOS za žene i decu žrtve nasilja u Beogradu prvi put je otvoren 8.3.1990. na inicijativu grupe Žena i društvo (registrovan 10.11.1992). kao telefonska služba za pravnu i psihološku pomoć i podršku ženama i deci žrtvama nasilja. 14. oktobra 1999. je promenio naziv u SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja.

Grupa entuzijastkinja - volonterki SOS telefona svakodnevno razgovorima sa žrtvama nasilja je pokušavala ublažiti porodično nasilje o kome se tada javno nije ni govorilo. Objavljivanjem izveštaja o srazmeri nasilja nakon prve godine rada učinile su ga vidljivim i kroz dalje godine rada uspele da se nasilje u porodici shvati kao društveni problem, i da se njime počnu baviti i institucije sistema, posvećujući mu ozbiljniju pažnju.

Država je usvajanjem novih zakona u oblasti krivično-porodične zaštite izrazila neodobravanje nasilja u porodici.

SOS telefonu se do sada za 16 godina, obratilo oko 30 hiljada žena i dece. Prošle, 2005. godine, bilo je 1.872 poziva od toga skoro pola poziva bilo je van Beograda. Većina žena, na žalost, i dalje se miri sa nasiljem koje trpi i koje ostavlja pogubne posledice po njihovo psiho-fizičko zdravlje i život od nastajanja invalidnosti do lišenja života. Nasilje u porodici ostavlja posebno teške traume na decu. Nasilnici nisu samo alkoholisani vozači, i bolesnici, kako bi društvo htelo verovati, već normalni, obrazovani i relativno uspešni muškarci. SOS telefonu obraćaju se i žene visokoobrazovanih, često i svima nama poznatih javnih ličnosti. Potrebe za ovakvom službom su sve veće, a jedina stimulacija za rad volonterki je osećaj da su nekome pomogle da nastavi živeti bez nasilja.

Molimo ako ste u mogućnosti da nam pružite finansijsku pomoć.

Žiro račun: 205-60465-83

  • Statistika:
  • Datum upisa: 25.12.2009
  • Datum ažuriranja: