Incest trauma centar - Beograd

Incest trauma centar - Beograd

Pošaljite upit

Incest Trauma Centar – Beograd - COUNSELING I TRENING-CENTAR (psihološka podrška deci i ženama koji su preživeli seksualno nasilje i trening-centar za obučavanje koleginica i kolega koji rade na zaštiti dece i žena od nasilja u porodici i seksualnog zlostavljanja).

Iskustvo profesionalnog osoblja Incest Trauma Centra - Beograd kao praktičarki je zasnovano na svakodnevnom pružanju psihološke podrške seksualno zlostavljanoj deci i odraslim osobama koje su preživele seksualno nasilje u detinjstvu, kao i članovima njihovih porodica koji su od podrške detetu. Incest Trauma Centar- Beograd je i aktivistička organizacija čija se misija sastoji u menjanju pozicije dece i odraslih osoba koje su preživele seksualno zlostavljanje u društvu putem uticaja na vidljivost seksualnog zlostavljanja dece kao pojave. Naš dnevni zadatak je kreiranje živog dijaloga sa okruženjem i intenzivna interakcija sa vlastima.

Incest Trauma Centar – Beograd je ženska nevladina služba, profesionalna i neprofitna organizacija zvanično registrovana 1994.g.

Naš strateški fokus od 2009. godine je PREVENCIJA SEKSUALNOG NASILJA.

  • Statistika:
  • Datum upisa: 08.12.2009
  • Datum ažuriranja: