Centar za prava deteta

Centar za prava deteta

 • Adresa:
 • Dobračina 29/3A
 • 11000, Beograd
 • Telefon:
 • +381 11 334 41 70
  +381 11 328 66 90
  +381 11 328 67 00
 • Website:
 • https://cpd.org.rs
Pošaljite upit

Centar za prava deteta je nestranačka, neprofitna i nevladina organizacija čiji je osnovni cilj ostvarivanje Konvencije o pravima deteta. U skladu s tim aktivnosti Centra su usmerene na uvođenje i primenu zakona, politike i prakse koji omogućavaju unapređenje dobrobiti deteta, zaštitu njihovih prava i njihovo puno učešće u društvu.

Aktivnosti Centra za prava deteta se sprovode na celoj teritoriji Republike Srbije. Centar je do sada organizovao brojne seminare iz oblasti prava deteta za druge organizacije građanskog društva kao i za profesionalce iz oblasti pravosuđa, socijalne zaštite, policije, medija, obrazovanja, itd. U dosadašnjih 16 godina postojanja Centar je realizovao znatan broj važnih projekata s ciljem da se izmeni zakonodavna praksa, da se proširi ideja o zaštiti prava deteta, istraži stanje dece i stanje ranjivih grupa dece, itd. Centar za prava deteta je samostalno ili u saradnji s drugim organizacijama izdao preko 40 naslova publikacija.

Prioritete Centra za prava deteta predstavljaju napori u pravcu primene Konvencije o pravima deteta, informisanje javnosti o stanju prava deteta u našoj zemlji i njihovo poboljšanje, kao i širenje ideje o pravima deteta kroz direktan rad s profesionalnim licima.

 • Statistika:
 • Datum upisa: 02.12.2009
 • Datum ažuriranja: