Crveni krst Vojvodine

Crveni krst Vojvodine

 • Adresa:
 • Pionirska 8
 • 21000, Novi Sad
 • Telefon:
 • +381 21 422 454
  +381 21 422 526
  +381 21 423 750
 • Website:
 • www.ckv.org.rs
Pošaljite upit

Difuzija Osnovnih principa Crvenog krsta i međunarodnog humanitarnog prava

Služba traženja

Delovanje u nesrećama

Prva pomoć

Davalaštvo krvi

Zdrastveno-vaspitna delatnost

Socijalna delatnost

Podmladak i omladina

 • Statistika:
 • Datum upisa: 26.11.2009
 • Datum ažuriranja: