Ambasada Poljske

Ambasada Poljske

Pošaljite upit

Konzularno odeljenje:
+381 11 2065 314
+381 11 2065 316
+381 11 2065 315

Počeci zvaničnih diplomatskih odnosa između Poljske i Srbije dosta su magloviti - nisu očuvani nikakvi podaci vezani za okolnost njihovog uspostavljanja posle I.svetskog rata. Zna se jedino da je zvanično poslanstvo u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca radilo od 01.01.1919.godine a za rukovodioca poslanstva naimenovan je Czeslaw Pruszynski. Zvanična notifikaciona depeša, koju je uputio Šef Države, Jozef Pilsudski, predata je knezu Aleksandru, regentu Kraljevine, 16.januara 1919.godine.

Sledeći predstavnik II. Republike Poljske u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca bio je Izvanredni poslanik i opunomoćeni ministar Erazm Piltz, koji je svoju misiju započeo pola godine posle Pruszynskog - 26.septembra 1919.godine. Akreditivna pisma Piltza predata su regentu nešto kasnije - 14.09.1919.godine. II. Republiku Poljsku su u Krajevini Srba, Hrvata i Slovenaca predstavljali takođe: Zygmunt Stefanski ( Optpravnik poslova - dužnost je preuzeo 20.03.1920.g.), Zdzislaw Okecki (Izvanredni poslanik i opunomoćeni ministar - 01.08.1921.g.), Michal Kwapiszewski (Otpravnik poslova - 11.02.1928.g.), Waclaw Babinski - Izvanredni poslanik i opunomoćeni ministar - 19.01.1929. U vreme službovanja Babinskog došlo je do zvaničnog preimenovanja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Kraljevinu Jugoslaviju - 3.oktobra 1929.godine) i Wladyslaw Gunther-Schwarzburg (Izvanredni poslanik i opunomoćeni ministar - 16.06.1931.g.). Poslednji poredstavnik Poljske u Kraljevini Jugoslavije pre izbijanja II.svetskog rata bio je Roman Kazimierz Debicki (Poslanik - 30.05.1935.godine), koji je svoju funkciju obavljao do 06.04.1941.godine, kada je osoblje poslanstva bilo prinuđeno da napusti Kraljevinu Jugoslaviju.

Rat i kraj postojanja Kraljevine nisu potpuno izbrisale uspostavljene diplomatske odnose. Debicki je nastavio svoju misiju od 10.08.1941.godine kod stvorene u egzilu vlade Jugoslavije u Londonu i Kairu. Njega je naredne godine (01.09.1942.godine) na toj dužnosti nasledio Mieczyslaw Marchlewski, koji je rukovodio poslanstvom pri emigracionoj vladi do 05.07.1945.godine.

Poslednji meseci rada Marchlewskog, predstavnika legalne i svugde u svetu priznate Vlade Republike Poljske u egzilu vremenski su se poklopili sa odlukom novonastale Vlade Federativne narodne Republike Jugoslavije o priznavanju Privremene vlade Republike Poljske stvorene 31.12.1944.godine od strane KRN i uspostavljanju sa njom diplomatsih odnosa na nivou poslaništava. To se desilo 30.03.1945.godine, a nešto više od dva meseca kasnije komunističke vlasti dveju zemalja podigle su rang svojih diplomatskih predstavništava do nivoa ambasada.

1955.godine, za vreme dok je dužnost ambasadora obavljao Henryk Grochulski, od gospođe Zorke Karadžić kupljena je, podignuta 1937.godine, zgrada u ul. Kneza Miloša 38, u kojoj je smešteno sedište Ambasade i koja toj svrsi služi i dan danas.

90.te godine su predstavljale period veoma intenzivnih promena. Najpre se raspala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija (period 1991-1992). Ambasadom je u to vreme rukovodio Jerzy Chmielewski, koji je dužnost preuzeo 27.02.1991.godine. Već jula meseca 1992. godine, odnosno dva meseca nakon izbijanja rata u Bosni, ambasador Chmielewski je pozvan da se vrati u zemlju radi konsultacija. Formalno ga je tada zastupao, u svojstvu otpravnika poslova (ad interim) Julian Sutor, koji je tu dužnost obavljao do septembra meseca 1996.godine, kada je misiju ambasadora preuzeo Slawomir Dabrowa. 23.11.2001.godine na njegovo mesto je došao Tadeusz Diem. U vreme mandata Tadeusza Diema, Savezna Republika Jugoslavija zamenjena je federacijom dveju republika - Srbije i Crne Gore. Srbija, kao samostalni subjekat međunarodnog prava funkcioniše od 2006.godine. Dužnost Ambasadora Poljske obavljao je tada Maciej Szymanski, koji je na tu dužnost naimenovan 30.11.2005.godine. Od oktobra 2009.godine do januara 2014. godine na funkciji Ambasadora Republike Poljske u Republici Srbiji bio je Andrzej Jasionowski, a od septembra 2014 do januara 2016.g. - Aleksander Chećko.

Od septembra 2016. godine na funkcji Ambasadora Republike Poljske u Republici Srbiji je Tomasz Niegodzisz.

  • Statistika:
  • Datum upisa: 02.06.2009
  • Datum ažuriranja: