prethodna
Ambasada Finske
Ambasada Finske
sledeća
Ambasada Ruske Federacije
Ambasada Ruske Federacije

Ambasada Pakistana

Ambasada Pakistana

  • Adresa:
  • Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 62
  • 11000, Beograd
  • Telefon:
  • +381 11 266 16 76
  • Website:
  • www.mofa.gov.pk/serbia
Pošaljite upit

  • Statistika:
  • Datum upisa: 02.06.2009
  • Datum ažuriranja: 07.04.2020