Preduzeće za projektovanje građevinskih objekata i proizvodnju softvera PC Art d.o.o.

Preduzeće za projektovanje građevinskih objekata i proizvodnju softvera PC Art d.o.o.

 • Adresa:
 • Strahinjića Bana 66a
 • 11000, Beograd
 • Telefon:
 • +381 11 3221 053
  +381 11 3220 897
 • Radno vreme:
 • Pon-Pet 09-16h
 • Website:
 • www.pcart.rs
Pošaljite upit

Proizvodnja i prodaja poslovnih softvera

Preduzeće za projektovanje građevinskih objekata i proizvodnju softvera PC Art d.o.o. uspešno posluje više od 19 godina u svetu izrade poslovnog softvera prema potrebama korisnika, finansijskih usluga, prodaje i održavanja računarske opreme.
"PC Art" je privatno preduzeće, osnovano 1989. godine, sa proizvodnjom softvera za poslovnu primenu kao osnovnom delatnošću.

Danas zapošljavamo dvadeset stručnjaka matematičko-informatičkog, ekonomskog i mašinskog profila i sarađujemo sa preko dve stotine preduzeća u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj. Među korisnicima su male i srednje privatne firme, velika državna i javna preduzeća i institucije.

Razvoj PC Art-a, do 1996. godine, zasnovan je na izradi kjigovodstveno-računovodstvenih aplikacija za MS DOS operativni sistem. Uz proizvodnju softvera organizovan je i servis koji pruža podršku korisnicima u efikasnijem korišćenju programa, kroz obuku zaposlenih i analizu potreba korisnika.

Sledeći zahteve postojećih korisnika, šireg tržišta, kao i svetske trendove, 1996. godine pristupili smo projektovanju i izradi novog poslovnog softverskog paketa, pod MS Windows operativnim sistemom pod nazivom BUSINESS ART. Danas je to kompletan, uhodan sistem, sa veoma pozitivnim reakcijama korisnika.

U cilju kompletiranja ponude organizovana je prodaja, instalacija i servisiranje računarske opreme, kao i prodaja pratećeg potrošnog materijala i papirne galanterije.

Iskoristivši kadrovske potencijale i mogućnosti softvera, stečene dugodišnjim iskustvom u analizi i organizaciji poslovanja, dodali smo našoj ponudi i usluge vođenja knjigovodstva, procene vrednosti kapitala i vođenja procesa svojinske transformacije.

Biro za projektovanje

Deo za arhitektonsko-građevinsko projektovanje izdvojen je 2001. godine i uspešno se bavi izradom urbanističko-tehničke dokumentacije koja obuhvata izradu Planova detaljne regulacije, Urbanističkih projekata, Projekata parcelacije I preparcelacije, Master planova, Idejnih rešenja, Idejnih projekata, Projekta za građevinsku dozvolu, Projekata za izvođenj, Projekata izvedenih objekata I druge dokumntacije koja je relevtna u raznim postupcima za pribavljanje dozvola za radove u oblasti urbanističkog planiranja I izgradnje.

Imamo dugogodišnje iskustvo u projektovanju poslovnih, stambenih, proizvodnih objekata, javnih garaža (podzemnih I nadzemnih), sportskih objekata, planiranja na poljoprivrednim kompleksima I u nacionalnim parkovima, uređenju slobornih prostora, projetovanju saobraćajnica (javnih I internih), regulaciji vodotokova I dr..

Do sada smo isprojektovali preko 1.000.000m2 stambenog, posovnog I dr. prostora, većinom bazirani na prjektovanje objekata preko 800m2, ali mamo iskustva I u projektovanju rezidencijalnih vila, porodičnih kuća I sl. objekata manje kvadrature, ali zahtevnijih u vizuelnom izražaju.

Imamo stalan tim licenciranil saradnika različitih inženjerskih struka sa kojima uspešno objedinjujemo sve urbanističke I projektantske usluge koje su potrebne investitorima u relizaciji njihovih projekta.

Vršimo i stručni nadzor za objekte koji se izvode po našim projektima, kao I pružanje konsultantskih usluga u oblasti urbanizma I projektovanja kod razrade I realizacije lokacije Investitora, uspešnim vođenjem kroz postupke pribavljanja odgovarajućih dozvola do same realizacije lokacije.

Među korisnicima naših usluga su fizička lica privatne firme, državna i javna preduzeća i institucije.

 • Statistika:
 • Datum upisa: 21.06.2005
 • Datum ažuriranja: 25.09.2023