Apollo

Apollo

 • Adresa:
 • Venizelosova 5
 • 11000, Beograd
 • Telefon:
 • +381 11 3347 473
  +381 11 3033 864
  +381 63 302 111
 • Radno vreme:
 • Pon-Pet 08-16h
 • Website:
 • https://www.apollo.rs/en
Pošaljite upit
ApolloG4 ERP
ApolloG4 Insurance
ApolloG4 University

Apolo je beogradska softverska kuća osnovana 1992. godine, lokalni i regionalni tehnološki lider u proizvodnji najsavremenijih poslovnih informacionih sistema u Oracle okruženju.

U okviru svoje četvrte generacije eBusiness rešenja, ApolloG4 eBusiness Suite, Apolo podržava tri visoko integrisana paketa (ApolloG4 ERP, ApolloG4 Insurance i ApolloG4 University) za automatizaciju proizvodnih, trgovinskih i uslužnih firmi, kao i osiguravajućih društava i univerziteta. Raspoloživi su kao aplikativni paketi (Packaged Applications) u tradicionalnom licencnom modelu gde se aplikacija izvršava u kompanijskom intranetu (on-premise) ili kao „hosted“ aplikacije za „on-demand“ primenu u inovativnom Software-as-a-Service poslovnom modelu. SaaS model je izvesna budućnost u isporuci softvera i donosi brojne prednosti korisnicima, uključujući integraciju geografski distribuiranih poslovanja i umanjenje ukupnog rizika u projektu, ali svakako ključni faktor je efikasnost sa stanovišta troškova, naime početna investicija je daleko manja, nema troškova održavanja, naplata je prema korišćenju, jednostavnija administracija, kraća implementacija i brži rad „uživo“...

Za razliku od većine, čak i najvećih „globalnih“ poslovnih informacionih sistema koji zahtevaju da se njima prilagođava poslovanje, u ApolloG4 eBusiness rešenjima se lako i jednostvno mapiraju svi postojeći poslovni procesi u kompaniji, što implementaciju čini daleko efikasnijom, a ostvarivanje cilja projekta i zadovoljstvo korisnika potpunim. Sama implementacija započinje sa dotada najsličnijim slučajem, što opet pojednostavljuje i višestruko ubrzava čitav proces i ukupnu realizaciju projekta.

I možda najvažnije, sav softver i sva rešenja su projektovana i razvijena „u kući“ (in-house), tako da je Apolo u mogućnosti da svojim klijentima uradi sva potrebna prilagođenja i eventualna proširenja aplikacija. Takođe i da pruži vrhunsku uslugu podrške i održavanja, svakako kritične komponente u funkcionisanju svakog informacionog sistema.

Tako je Apolo u beogradskom Imleku, transakciono najvećoj firmi u Srbiji (preko 6.000 robnih faktura dnevno, plus svi ostali procesi planiranja, nabavke, prodaje, proizvodnje, distribucije, finansija...) zamenio postojeći ERP iz Oracle familije! Došlo je vreme da najveće srpske i kompanije u regionu, koje su u prethodnih desetak godina investirale u „globalne“ aplikacije, uvide i priznaju da nisu ni blizu dobile ni ono što su očekivale, a ni ono što im je obećano. Jedino su daleko prekoračile planirani IT budžet, a podrška poslovnim procesima, kvalitet raspoloživih podataka i podrška samom sistemu je, najblaže rečeno, na neodgovarajućem nivou.

 • Statistika:
 • Datum upisa: 01.06.2005
 • Datum ažuriranja: