Institut "Mihajlo Pupin"

Institut "Mihajlo Pupin"

 • Adresa:
 • Volgina 15
 • 11060, Beograd
 • Telefon:
 • +381 11 677 28 76
  +381 11 697 04 27
  +381 11 677 65 83
 • Radno vreme:
 • 08-16h
 • Website:
 • www.pupin.rs
Pošaljite upit

Institut "Mihajlo Pupin" je vodeća organizacija u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija u Srbiji, a takođe i najveći i najstariji ICT institut u jugoistočnoj Evropi.

Institut ulaže maksimalne napore da svoje poslovanje prilagodi izazovima 21. veka i bude snaga koja motiviše i pokreće tehnološki razvoj i primenu informaciono-komunikacionih tehnologija u Srbiji. Da bismo taj zadatak ispunili oko sebe okupljamo veliki broj malih i srednjih preduzeća i trudimo se da inspirišemo preduzetnički duh u razvoju i implementaciji sopstvenih, savremenih
informatičkih rešenja. Cilj nam je stvaranje ekonomski efikasnog, tehnološki savremenog društvenog okruženja, zdrave životne sredine i humanijih radnih uslova.

Zahvaljujući inovativnom pristupu u rešavanju problema i stalnom praćenju najnovijih naučnih i tehnoloških trendova, obezbeđujemo razvoj i modernizaciju poslovanja naših klijenata uvođenjem kompleksnih IKT rešenja po sistemu „ključ u ruke“.

Naša ponuda obuhvata brojna rešenja u domenu informaciono-komunikacionih tehnologija među kojima se ističu sledeći programi:

- Upravljanje procesima
SCADA i DCS sistemi (hardver i softver)

- Informacioni sistemi
Alati za odlučivanje i podršku u donošenju investicionih odluka, namenski sistemi za pretraživanje baza podataka, višenamenske ERP aplikacije

- Inteligentni sistemi

- Upravljanje saobraćajem
Sistemi za naplatu putarine, ITS, železnički sistemi

- Zaštita informacija
Kripto uređaji, rešenja za zaštitu komunikacija u telefonskim i radio mrežama

- Telekomunikacije
Oprema za prenos podataka po vodovima visokog napona, projektovanje elektronskih uređaja.

- Medicinski magneti

www.pupin.rs
www.institutepupin.com

 • Statistika:
 • Datum upisa: 01.01.2005
 • Datum ažuriranja: