BIGByte d.o.o.

BIGByte d.o.o.

 • Adresa:
 • Unska 6
 • 11010, Beograd
 • Telefon:
 • +381 11 3975 015
  +381 11 2476 555
  +381 62 25 2983
 • Radno vreme:
 • Pon-Pet 09-17h
 • Website:
 • bigbyte.rs
Pošaljite upit

BIGBYTE d.o.o. je privatno preduzeće, osnovano još 1993. godine, čija je glavna delatnost proizvodnja poslovnog softvera. Iz našeg programa izdvajamo:

- ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE
bigbyte.rs/node/46
Paket InfoSERVIS NT 2015 predstavlja dobar način kako da lako, brzo i sigurno arhivirate dokumentaciju, koja raste svakog dana. Možete jednostavno da prilagodite radno okruženje dokumenta koga obradjujete, da dokumentaciju prebacite u elektronsku formu, skenirate postojeću dokumentaciju i arhivirate na vašoj lokalnoj mreži računara, u bazi podataka, zaštićenu originalnim sistemom kripšto-zaštite, a kasnije da je izuzetno efikasno i jednostavno pretražujete, izdvajajući na taj način samo dokumentaciju koja odgovara zadatom uslovu.

- POSLOVNI INFORMACIONI SISTEM Merlin:
Standardni poslovni informacioni sistem koga prema zahtevu korisnika prilagođavamo na osnovu sistemske analize poslovanja firme. To je naše originalno i vrlo efikasno rešenje, sastavljeno od više specijalizovaih modula, sa mnogim funkcijama koje nemaju drugi informacioni sistemi.

Moduli MERLINa su:

Poslovni Adresar
bigbyte.rs/node/21
Namena ovog modula Merlina je kreiranje kompleksne baze podataka o poslovnim partnerima, cilkuralna štampa i obaveštavanje partnera. Napravljen je kao imenik svih firmi i kontakata koji su od značaja za vas i služi kao izvor podataka u svakodnevnoj komunikaciji. Podaci poslovnih partnera se kasnije koriste u svim modulima MERLINa.

Delovodnik
bigbyte.rs/node/13
Pomoću ovog modula evidentirate ulaznu i izlaznu poštu i sve druge ulazne i izlazne dokumente i automatski ih arhivirate na standardna mesta. Modul je zajednički servis svih ostalih modula i spona izmedu vas, koji generišete izlaznu dokumentaciju i okruženja preko Interneta. Dovoljno je da postoji kompanijski E-mail servis koga modul koristi za automatsko slanje i prijem dokumentacije putem E-mail-a.

Katalog proizvoda
bigbyte.rs/node/24
Korišćenjem ovog modula kreirate katalog vašeg prodajnog programa. Artikle u katalogu možete definisati kao elementarne ili složene kao nosioce sastavnica, da im pridružite standardnu tarifu poreza, Podaci iz ovog modula se koriste prilikom izrade ponude, profaktura i faktura, praćenja poslova, u magacinskom poslovanju, nabavci itd.

Ponude
bigbyte.rs/node/3
Pomoću ovog modula na brz i jednostavan način kreirate i obrađujete ponude, aktivirate i pratite poslove, generišete podatke za profakture, obračun provizija i sl., a da pri tom budete sigurni da ste je, kao komercijalista, napravili sa najsvežijim prodajnim cenama i unapred definisanim sastavnicama artikala, o kojima posebno brinu vaši tehnolozi, nabavljači, odeljenje finansija.

Pametan restoran
bigbyte.rs/node/9
Pomoću ovog modula formirate što povoljnije obroke prema poslednjim nabavnim cenama namirnica, na bazi vaših standardizovanih normativa, izdajete naloge kuhinji za spremanje obroka i trebovanje materijala za pripremu iz magacina, vodeći računa o vašoj tehnologiji pripreme.

Tok novca
bigbyte.rs/node/17
Pomoću ovog modula kreirate kompleksnu bazu podataka o planiranim i ostvarenim naplatama i plaćanjima, virmana, profaktura, avansnih i konačnih faktura, faktura dobavljača, kursne liste, tarifa poreza, kao i export podataka u deo E-Banking sistema za plaćanje.

Magacin
bigbyte.rs/node/12
Pratite stanje zaliha u onoliko magacina koliko je potrebno. Generišete sve dokumente koji prate promene stanja. Prijemnice, otpremnice potrošnice, interne prijemnice i otpremnice, povratnice, kartice artikala, lager liste, viškovi i manjkovi. Svi pregledi mogu da se prave zadajući razne uslove.

Maloprodaja
bigbyte.rs/node/16
Namena modula je automatizacija vodjenja vaše prodavnice, automatsko štampanje fiskalnog računa, skidanje sa stanja artikala u prodavnici. Modul pruža brz odgovor na upit kupca, upotrebom barkod skenera, biranjem šifre artikla iz liste ili preko naziva artikla, proveru trenutnog stanja u magacinu prodavnice i u drugim magacinima.

Poruke
bigbyte.rs/node/28
Ovaj modul vam omogućava da poboljšate i osigurate informisanje između radnih timova i njihovih članova, kao i alarmiranje iz sistema, sistematičnost uređivanja dokumentacije, podižete sopstvenu organizovanost, zadovoljstvo pri radu i pozitivan osećaj pripadnosti timu.

Kalkulacije u štamparstvu
bigbyte.rs/node/8
Modul MERLINa omogućava vam efikasno i sigurno kalkulisanje svih poslova u tabačnoj štampi prema vašoj tehnologiji rada, primenjujući opšte standarde. Pratite kalkulacije putem statusa i komentara, a od prihvaćenih kalkulacija generišete se naloge za rad pripreme, štamparije i knjigoveznice

Vaše informacije u poslovanju mogu teći npr. ovako:
Zahtevi od kupca stižu kroz delovodnik kao E-mail ili skenirani dokumenti.
Na bazi prodajnog programa - sastavnica artikala - pravite više varijanti ponuda, aktivirate ih u poslove koji postaju nosioci svih informacija.
Generišete sve planirane rate prihoda i rashoda, beležite njihovo ostvarenje i moguće korekcije.
Automatski pratite kursnu listu.
Kreirate fakture.
Plaćanje eksportujete u e-banking, a importujete izvode.
Izvode povezujete sa planiranim nerealizovanim prihodima i rashodima i tako zatvarate ceo sistem.

Eksportom podataka prema usvojenom protokolu ostvarujete vezu i jednoznačnost podataka sa postojećim knjigovodstvenim sistemom.

- UPRAVLJANJE OTPADOM
bigbyte.rs/node/30
WasteBase je distribuirani informacioni sistem za upravljanje industrijskim otpadom, koji pokriva sve lokacije preduzeća u skladu sa tehničkim mogućnostima. Sistem je uskladjen sa tekućim propisima zemlje, uz korićenje trenutno važećih evropskih standarda.

- PODRŠKA
Svim našim korisnicima smo obezbedili mogućnost besplatnog automaskog ažuriranja naših programskih paketa preko Interneta, onog momenta kada se objavi nova revizija. Takodje razvili smo niz planova saradnje u toku i posle prve godine korišćenja našeg softvera.

office@bigbyte.rs
djordje.lazovic@bigbyte.rs

 • Statistika:
 • Datum upisa: 01.11.2005
 • Datum ažuriranja: