Aquaflot d.o.o.

Aquaflot d.o.o.

 • Adresa:
 • JNA 168
 • 26210, Kovačica
 • Telefon:
 • +381 13 661 988
 • Radno vreme:
 • 09-17h
 • Website:
 • www.aquaflot.rs
Pošaljite upit

AQUAFLOT d.o.o. Prečišćavanje i tretman otpadnih voda.

Aquaflot je fokusiran na rešavanje problema iz oblasti prečišćavanja i tretmana voda i oblasti skladištenja raznih medija u hemijskoj i drugim industrijama. Naša misija je obezbeđivanje kvalitetne pijaće vode za upotrebu i olakšanje povratka otpadnih voda u prirodni ciklus.

Proizvodni program:
- projektovanje, proizvodnja, montaža, servis postrojenja za prečišćavanje i tretman voda;
- postrojenja za tretman i prečišćavanje industrijskih otpadnih voda:
* otpadne vode iz prehrabmene industrije (klanice, prerada mesa, prerada ribe, prerada salata,
mlekare, proizvodnja čipsa, konditorska industrija, pekare…);
* otpadne vode iz industrije nameštaja ( separacija boja, lepkova i lakova...);
* otpadne vode sa prisustvom teških metala, otpadne vode iz lakirnica i emajliranja, neutralizacija
otpadnih voda sa površinskog tretmana proizvoda otpadne vode iz perionica, tehničkih servisa,
linije za pranje i odmašćivanje proizvoda...);
* neutralizacione linije;
- postrojenja za tretman kanalizacionih otpadnih voda;
- postrojenja za pripremu i tretman pijaće vode;
- DAF flotatori, lamelni separatori, biofilteri;
- plastične posude, rezervoari, rezervoari za hemikalije, silosi za praškaste materije;
- pripremne i jedinice za doziranje hemikalija;
- plastični cevni sistemi;
- proizvodnja i montaža filtera za tretman industrijskih i pijaćih voda;
- intenziviranje i rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje i tretman voda;
- laboratorijski testovi i analize;
- savetodavne usluge iz oblasti otpadnih i pijaćih voda;

 • Statistika:
 • Datum upisa: 09.03.2013
 • Datum ažuriranja: