DIP d.o.o. Novi Sad

DIP d.o.o. Novi Sad

 • Adresa:
 • Temerinska 30
 • 21000, Novi Sad
 • Telefon:
 • +381 21 547 770
  +381 21 547 796
  +381 21 549 129
  +381 63 541 486
  +381 63 553 891
  +381 63 553 674
 • Radno vreme:
 • Pon-Pet 08-16h
 • Website:
 • dip.rs
Pošaljite upit
DIP d.o.o. Novi Sad
DIP d.o.o. Novi Sad
DIP d.o.o. Novi Sad
DIP d.o.o. Novi Sad
DIP d.o.o. Novi Sad
DIP d.o.o. Novi Sad
DIP d.o.o. Novi Sad

"Vodeći proizvođač legura aluminijuma u Srbiji i regionu."

Proizvodimo legure obojenih metala, prvenstveno legure aluminijuma: silumine , eloksale i ostale, po standardu i zahtevu kupca,cca 8.000 tona godišnje. Legure Aluminijuma proizvodimo u skladu sa standardima DIN 1725, EN 1676 i EN 1706.
Legure cinka u skladu sa standardom SRPS EN 1774. Legure mesinga i bakra po SRPS EN 1982 .
Takođe,u našem proizvodnom programu pored aluminijumskih legura zastupljeni su proizvodi od aluminijuma za desoksidaciju kao i legure cinka: zamak3, zamak5 ,cink anodu,i ostale po standardu i zahtevu; legure bakra, mesing i bronza.
Uskoro obeležavamo 25 godina uspešnog rada.

PROIZVODI

LEGURE ALUMINIJUMA (silumini i eloksali)
- EN AB 46000, AlSi9Cu3(Fe)
- EN AB 46100, AlSi11Cu2(Fe)
- EN AB 46500, AlSi9Cu3(Fe)(Zn)
- EN AB 46200, AlSi8Cu3
- EN AB 46300, AlSi7Cu3Mg
- EN AB 42000, AlSi7Mg
- EN AB 42100, AlSi7Mg0,3
- EN AB 44200, AlSi12(a)
- EN AB 44300, AlSi12(Fe)
- EN AB 47000, AlSi12(Cu)
- EN AB 47100, AlSi12Cu1(Fe)
- EN AB 48000, AlSi12CuNiMg
- EN AB 51100, AlMg3
- EN AB 51300, AlMg5
- EN AB 51200, AlMg9
- EN AB 71000, AlZn5Mg
- EN AB 21000, AlCu4MgTi
- I legure van standarda, prema zahtevu legiramo sa stroncijumom ili cirkonijumom i izdajemo ateste uz sve legure.

- ALUMINIJUM DESOKS
- ALUMINIJUM DESOKS 95%
- ALUMINIJUM DESOKS 97%
- ALUMINIJUM DESOKS 98%

LEGURE BAKRA SA KALAJEM, ALUMINIJUMOM, NIKLOM I OLOVOM
- CuSn10
- CuSn12
- CuSn14
- CuAl9
- CuAl10Fe2
- CuAl10Fe5Ni5
- CuNi10Fe1Mn1
- CuNi30Fe1Mn1
- CuSn5Zn5Pb2
- CuSn5Pb9
- CuSn10Pb10

LEGURE BAKRA SA CINKOM (MESINGOM)
- CuZn33Pb2
- CuZn37Pb2Ni1AlFe
- CuZn39Pb1Al

RECIKLAŽA OBOJENIH METALA

•Druga, ne manje značajna, delatnost naše firme jeste upravo reciklaža, i to svih obojenih metala, a prevashodno aluminijuma.
•Našim poslovnim aktivnostima metalni otpad prestaje da bude otpad i postaje veoma značajna sirovina na globalnom nivou.

•Mi ulažemo stalni napor da smanjimo utrošak energenata (pre svega prirodnog gasa) po svakoj toni proizvoda i povećamo efikasnost, uz smanjenje emisije štetnih gasova.
•Našim brižnim radom i odnosom prema redukciji nastanka i zbrinjavanju sopstvenog otpada, kao i predaji drugim postrojenjima na dalji tretman uz praćenje toka kretanja istog, direktno minimiziramo negativan uticaj na životnu sredinu.

•Sve što se odvija kod nas je u skladu sa svim važećim normama i propisima, čime doprinosimo očuvanju životne sredine, kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou, kroz našu povezanost sa poslovnim partnerima.
•Posedujemo dozvole za sakupljanje, tretman i transport neopasnog i opasnog otpada. Za sav preuzeti otpad izdajemo Dokument o kretanju otpada.

OTKUPLjUJEMO:
- otpadni tvrdi aluminijum
- tvrdi aluminijum otpadni mix
- meki aluminijum otpadni mix
- otpadne felne
- otpadni al hladnjaci
- otpadni al/cu hladnjaci
- nebojeni limovi krovni
- otpadni nebojeni limovi- opšivka
-otpadne limenke
- otpadne ofset ploče
- nebojeni otpadni profili bez termoprekida
- bojeni otpadni profili bez termoprekida
- profili otpadni nb/b sa termoprekidom (fizički odvojeni)
- otpadno aluminijumsko uže
- otpadni bakar
- otpadni mesing
- otpadna bronza

RADNO VREME
radnim danima 8 - 16h
vikendom ne radimo

Od Decembra 2016. posedujemo sertifikat za menadžment kvaliteta i životnu sredinu ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.
Posedujemo dozvole za sakupljanje i tretman neopasnog i sakupljanje opasnog otpada. Za sav preuzeti otpad izdajemo Dokument o kretanju otpada.

DIP d.o.o. Novi Sad

Sedište:
Temerinska 30
21000 Novi Sad
Republika Srbija

Tel: +381 21 547 770
+ 381 21 547 796
Fax: + 381 21 549 129
Mob:+381 63 553 891
E-mail: office@dip.rs

Livnica i otkupna stanica:
Veliki rit 9a
21000 Novi Sad
Republika Srbija

Tel/Fax: + 381 21 6412 877
Mob: +381 63 553 674

www.dip.rs

 • Statistika:
 • Datum upisa: 17.11.2005
 • Datum ažuriranja: