Teko liftovi d.o.o.

Teko liftovi d.o.o.

 • Adresa:
 • Cerska 6
 • 11050, Beograd
 • Telefon:
 • +381 11 4051 847
  +381 11 3423 688
  +381 11 4081 857
  +381 63 607 457
 • Website:
 • https://tekoliftovi.rs
Pošaljite upit

Privredno društvo Teko liftovi d.o.o .bavi se PROJEKTOVANJEM, ISPORUKOM, MONTAŽOM, REMONTOM I SERVISOM svih vrsta putničkih, teretnih i maloteretnih liftova, teretnih i invalidskih platformi, pokretnih stepenica i traka.
Naša servisna služba VAM stoji na usluzi uz kompletnu tehničku podršku (0/24h, 24/7).Vršimo održavanje svih vrsta liftova, svih domaćih i većih svetskih proizvođača.

Vrste održavanja:
a) Redovno mesečno održavanje
a.1. Redovno mesečno servisiranje liftova u skladu s važećim Pravilnikom o bezbednosti liftova (Sl. glasnik RS broj 101/10 od 06.01.2011. godine), uz angažovanje potrebnog potrošnog materijala uračunatog u cenu održavanja. Nudi se jedan redovni obavezni mesečni servis.
a.2. Otklanjanje kvarova-zastoja u radu liftova (kao i manjih popravki), na poziv korisnika i naručioca, ili po inicijativi izvođača. Ovo obuhvata sve opravke liftova koje zaduženi radnik može da obavi u redovno radno vreme i bez angažovanja materijala, delova i sklopova, kao i radioničkih usluga izvođača.
a.3. Hitne intervencije, na poziv naručioca (odglavljivanje liftova i pomoc pri izlazu osoba ili automobila, koji su ostali zaglavljeni u liftovima) na liftovima u objektima naručioca, svakim danom u vremenu 0-24 časa, od strane ovlašćene službe hitnih intervencija.
b) Nužni poslovi po nalogu naručioca
b.1. Vanredni servis kod liftova više spratnosti, večih brzina i složenije komande
b.2. Popravke liftova, što obuhvata otklanjanje utvrđenih nedostataka,uz angažovanje pomoći drugog radnika, materijala, delova i sklopova, kao i radioničkih usluga), po predlogu izvođača ili zahtevu naručioca, a u skladu sa zajednički utvrđenim opisom radova (stanje liftova i potrebe naručioca).
b.3. Dežurstvo radnika izvođača, na određenim ili svim liftovima, a koje podrazumeva:
° stalno prisustvo jednog radnika – liftmontera u objektima naručioca, radnim danom u vremenu 730-1530 časova, ili drugom vremenu kako se strane dogovore;
° pasivno dežurstvo i van redovnog radnog vremena i neradnim danima i praznicima;
° dežurstvo - prisustvo radnika pri punjenju i pražnjenju objekta.
b.4. Vanredno čišćenje određenih liftova obuhvata uklanjanje po lift štetnih i zapaljivih materija (materijal koji nije proizvod/posledica rada, održavanja ili popravki liftova) iz mašinske kućice, iz voznog okna i sa krova kabine.
v) Poslovi koji se posebno ugovaraju
- Revizije, modernizacije i remonti postojećih liftova, po predlogu izvođača ili zahtevu naručioca, a u skladu sa zajednički utvrđenim opisom radova u skladu sa stanjem liftova i potrebama naručioca.

U svakom trenutku naš stručni tim je spreman da odgovori na sva Vaša pitanja, očekujemo Vaš poziv!

Poslovni tim
Teko liftovi d.o.o.
Adresa: Cerska 6, Beograd
Kancelarija: Živka Davidovića 85a, 11050 Beograd-Zvezdara
Tel./Fax: 011- 3423-688;4081-857;4051-847
Mob: 063-607-457
Mail: [email protected]

 • Statistika:
 • Datum upisa: 14.09.2012
 • Datum ažuriranja: