Elevador

Elevador

Elevador

  • Adresa:
  • Živka Davidovića 69
  • 11050, Beograd
  • Telefon:
  • +381 11 286 11 89
    +381 64 221 05 23
Pošaljite upit

Firma “ELEVADOR” je registrovana za montažu i servis svih tipova liftova kao i za postavljanje i održavanje el.instalacija. Iako relativno mlada firma svi zaposleni su sa velikim radnim iskustvom u poslovima održavanja, remonta i montaže liftova, što je naša glavna delatnost. Imamo iskustva u održavanju liftova u velikim poslovnim objektima sa većim brojem liftova kao i sa održavanjem liftova u stambenim zgradama gde odgovaramo na pozive korisnika u što kraćem roku. Liftovi koje mi održavamo rade sa minimalnim brojem zastoja koje brzo i kvalitetno otklanjamo što i jeste cilj našeg poslovanja,bezbedan i funkcionalan rad liftovskog postrojenja i zadovoljan korisnik lifta koji nas preporučuje drugima.

Firma ’’ELEVADOR’’ se bavi i remontom, estetskim doterivanjem starih liftova sa što manjim ulaganjima korisnika a da se ne ugrozi bezbedan rad lifta i njegova funkcionalnost.

  • Statistika:
  • Datum upisa: 28.05.2012
  • Datum ažuriranja: