Arhitektonski studio Saurus

Arhitektonski studio Saurus

  • Adresa:
  • Saveznička 8
  • 34300, Aranđelovac
  • Telefon:
  • +381 65 47 43 024
  • Website:
  • www.saurus.rs
Pošaljite upit

Osnovan 2007. godine, Saurus je arhitektonski studio za unapređenje prostora za život običnih ljudi sa težnjom da se uključi što širi krug uticaja bez izuzetaka i time postigne maksimalan broj rešenih problema ugrađenih u harmoničnu celinu. Arhitekturu ne shvatamo kao modni trend. Svako rešenje zasnivamo na kontekstu i na klasičnim, neprolaznim vrednostima, utemeljenim na prirodi stvari.

Potvrdu da smo krenuli pravim putom, i podstrek da tako nastavimo, dobili smo na samom početku od cenjenih profesora Arhitektonskog fakulteta u Beogradu koji su nas kao predsednici žirija nagradili na tri domaća anonimna konkursa.

Imamo iza sebe veliki broj objekata, uglavnom izvedenih. Projekti variraju od dogradnji, rekonstrukcija, enterijera, projekata porodičnih kuća,stambeno – poslovnih objekata, do većih stambenih kompleksa, trgovačkih i turističkih objekata,javnih površina i trgova. Pri tom nam cilj nikada nije bio kvantit, već kvalitet.

Arhitektonski studio Saurus pruža usluge projektovanja celokupne tehničke dokumentacije potrebne za gradnju, ozakonjenje – legalizaciju postojećih objekata, pomoć u odabiru i urbanistička analiza lokacije, parcele i pripremi dokumentacije, zajednički rad sa krajnjim korisnicima, nadzor i savetodavnu podršku tokom celog procesa koji vodi useljenom objektu.

  • Statistika:
  • Datum upisa: 21.02.2014
  • Datum ažuriranja: