Navak

Navak

  • Adresa:
  • selo Subotište
  • 22414, Subotiste
  • Telefon:
  • +381 11 718 02 42
  • Website:
  • www.navak.rs
Pošaljite upit

Ako imate vozačku dozvolu, završili ste "osnovnu školu" – dozvolite da vam sada podarimo "fakultetsko znanje i stručnu praksu". Bez obzira koliko ste dugo za upravljačem i koliko imate iskustva, u kritičnoj situaciji, kada se u sekundi odlučuje o životima, reagovaćete instiktom, jer neće biti vremena za razmišljanje. Tada će od vašeg znanja i prisebnosti zavisiti ne samo vaš život već često i životi vaših najmilijih. Samo vozač koji dobro zna šta ga očekuje i koji je uvek spreman da pravilno reaguje može da sačuva sebe i druge. Zato je osnovan NAVAKNacionalna vozačka akademija, prva škola bezbedne vožnje u Srbiji, institucija koja će vas naučiti kako da prepoznate opasnost na putu, da je izbegnete ili, u najgorem slučaju, kako da umanjite posledice.

Kao institucija koja treba da podari napredno znanje vozačima NAVAK - Nacionalna vozačka akademija započela je izgradnju sopstvenog trening centra, prvog te vrste u našoj zemji, na površini od 33 hektara u opštini Pećinci, najvećeg vozačkog trening centra u Istočnoj Evropi i jednog od pet najvećih u Evropi uopšte. Kompleks ispitno-edukativnog centra Nacionalne vozačke akademije impozantan je po svojoj površini, ali je posebno zanimljiv po vrsti i rasporedu poligona. Naime, ovo je jedini centar u čitavoj Evropi koji spaja mogućnosti za treninge visokim brzinama od preko 180 km/h sa specijalnim poligonima na kojima se vežba uz pomoć tehnologije dinamičkih ploča, vodenih prepreka i posebnih klizavih površina. Specifičnost koncepta koji NAVAK izdvaja od sličnih centara u orkuženju je insistiranje na realnosti, na treningu realnim brzinama kojima se svakodnevno vozi. Umesto da nešto vežbate u simuliranim uslovima pri 30 ili 50 km/h imaćete priliku da doživite pravu kritičnu situaciju, kao što smo rekli, i do 180 km/h. Simulacija vam je kao slab lek, dobar ali neefikasan, a realnost je ono što sutra čuva život.

ZNANJE JE ŽIVOT

Ko su polaznici – Svi vozači, bez obzira na prethodno znanje i iskustvo
Glavni zadatak – Prepoznati opasnost da bi je mogli izbeći
Najvažniji metod – Praktične vežbe i kritične situacije pri realnim brzinama
Konačni cilj – Formiranje precizne slike o sopstvenom vozačkom znanju i veštini i njihovo unapređenje
NFORMACIJE O TERMINIMA TRENINGA +381 11 718 02 42

Sve informacije možete pronaći na našem sajtu na www.navak.rs

  • Statistika:
  • Datum upisa: 13.05.2011
  • Datum ažuriranja: