Dunav osiguranje a.d.o.

Dunav osiguranje a.d.o.

Pošaljite upit

Kоmpаniја „Dunаv оsigurаnjе“ nајvеćа je kućа nа tržištu оsigurаnjа u zеmlјi, koja posluje na temeljima stopedesetogodišnje tradicije te delatnosti u Srbiji.

Kao akcionarsko društvo za poslove osiguranja, reosiguranja, saosiguranja i ostalih usluga u toj oblasti, „Dunav“ je jedina kuća na domaćem tržištu registrovana za sve vrste osiguranja. Kompanija nudi više od 90 osiguravajućih usluga. Sа 29 glаvnih filiјаlа i оkо 600 prоdајnih mеstа, „Dunav“ imа snаžnu pоslоvnu mrеžu, kоја sе nеprеstаnim usаvršаvаnjеm pоslоvаnjа I rаzvitkоm infоrmаciоnоg sistеmа približаvа stаndаrdimа vеlikih еvrоpskih оsigurаvајućih kuća.

Stručno znanje zaposlenih, čvrsti principi rada i poslovanja, zasnovani na valjanosti radnih procesa, počev od pružanja informacija klijentima, preko temeljne pripreme ugovora s jasnom definicijom najšire zaštite osiguranika, sve do ažurne isplate odšteta u slučaju ostvarenja rizika, garanti su sigurnosti i poverenja koji Kompaniju čine faktorom finansijske stabilnosti.

Brojna istraživanja tržišta ukazuju na to da je Kompanija „Dunav osiguranje“ najjači srpski brend u osiguravajućoj delatnosti. Bez preterivanja se može reći da je „Dunav“ sinonim za osiguranje u Srbiji.

Brzina i fleksibilnost u radu, starosna i obrazovna struktura zaposlenih, stručno usavršavanje kadra, uvođenje novih vrsta i modusa osiguranja, kao i ono najvažnije – brza isplata odšteta u realnim iznosima – obezbeđuju Kompaniji „Dunav osiguranje“ lidersku poziciju na domaćem tržištu.

Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o. prva je osiguravajuća kuća u našoj zemlji koja ima međunarodno priznat sistem upravljanja kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001.

Sertifikat podrazumeva da se poslovni procesi u Kompaniji „Dunav osiguranje“ a.d.o. odvijaju propisanim i kontrolisanim postupcima i prema uputstvima, što krajnjem korisniku usluge – osiguraniku ili privrednim i društvenim subjektima koji imaju poslovne odnose s Kompanijom – obezbeđuje precizno definisanu uslugu sprovedenu na najbolji način.

Sertifikat o uvedenom sistemu upravljanja kvalitetom Kompanija je dobila 15. februara 2000. godine od Saveznog zavoda za standardizaciju. Potvrda tog prestižnog standarda verifikovana je u resertifikacionoj proveri koja se odvijala 12. i 13. decembra 2012. godine, dodelom sertifikata o uspostavljenom sistemu menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001: 2008, koji izdaje ured SGS (Société Générale de Surveillance) za Srbiju i Crnu Goru, a važi do 25. januara 2016. godine.

Kompanija „Dunav osiguranje“ u svom poslovanju poštuje principe etičke odgovornosti I ljudska prava. Njeno se poslovanje zasniva na fer i transparentnim odnosima s klijentima, poslovnim partnerima i celokupnom javnošću.

Ozbiljno shvatajući svoju društvenu odgovornost, Kompanija „Dunav osiguranje“ ulaže sredstva u brojne sportske kolektive i pojedince, kulturne, naučne i umetničke projekte, sa svešću da samo podrška pravim vrednostima vodi istinskom napretku društvene zajednice.

  • Statistika:
  • Datum upisa: 09.03.2015
  • Datum ažuriranja: