prethodna
Holimed Plus
Holimed Plus
sledeća
CEA - Centar za eliminaciju alergija
CEA - Centar za eliminaciju alergija

Medlab

Medlab

 • Adresa:
 • Ilije Ognjanovića 1
 • 21000, Novi Sad
 • Telefon:
 • +381 21 422 332
  +381 64 849 03 20
 • Radno vreme:
 • Pon-Pet 07-19h, Sub 08-13h
 • Website:
 • www.medlab.rs
Pošaljite upit

Danas zapošljavamo preko 50 radnika od kojih su 85% sa stažom u struci dužim od 5 godina. Trajno poverenje i dobri međuljudski odnosi su doveli do toga da je laboratorija „Medlab“ sa svim svojim pripadajućim laboratorijama bila i ostala vodeća privatna medicinska laboratorija u Vojvodini. U Laboratoriji je zaposleno: 11 lekara i farmaceuta sa visokom stručnom spremom, među kojima tri doktora i četiri magistara medicinskih nauka, od kojih pet specijalista, 20 sa srednjom medicinskom školom, prvenstveno laboratorijskih tehničara, kao i 20 zaposlenih nemedicinskih struka svih nivoa stručnosti . Ukupna radna površina svih laboratorija koje se nalaze u najužim centrima Novog Sada, Zrenjanina, Sombora, Subotice i Vrbasa, je preko 600 m2.

Od 1994. godine smo započeli međunarodnu saradnju u oblasti kontrole kvaliteta rada u medicinskim laboratorijama, najpre sa engleskom firmom „Randox international“ – Riqas, a potom sa firmom „Biosystem“. Najširi dijapazon kontrola u regionu trenutno zastupa i sprovodi „Quali Cont“, sa kojim je 2004. godine potpisan ugovor o redovnoj šestomesečnoj kontroli preko 120 parametara iz oblasti biohemije, hormona, tumorskih markera, virusologije, bakteriologije, krvnih slika, urina…

Od 1997. godine pratimo evropske tokove u primeni standarda u laboratorijama. Uvođenjem GLP (Good laborathory practice) – DLP (Dobre laboratorijske prakse) stekli smo ogromno iskustvo i svest o potrebi stalne kontrole kvaliteta i unapređivanja politike te kontrole. Zahvaljujući uvođenju ovog standarda, obezbeđeni su potrebni preduslovi za klinička ispitivanja terapijskih efekata lekova. Do sada je urađeno više desetina kliničkih studija, a potvrda kvaliteta, podrška i preporuka za dalji rad u toj oblasti došla je 2004. godine od prestižne Američke asocijacije za hranu i lekove (FDA).
Zrelost jedne laboratorije danas se meri vrstom i obimom akreditacije iz standarda serije ISO 9000:2001 i stepenom usklađenosti rada sa preporukama iz standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006, specifičnog za laboratorije. Imajući u vidu intenzitet aktivnosti, uporno sprovođenih tokom svih ovih godina na revizijama GLP-DLP, uvođenje standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 u svakodnevni rad za ovu laboratoriju nije bilo nesavladiv zadatak i predstavljalo je krunu procesa standardizacije poslovanja. Dobijanjem sertifikata o usklađenosti radnih procesa sa preporukama ovog standarda stiče se velika prednost u oblasti kojom se bavimo. Svakodnevnom kontrolom i preispitivanjem svih radnih procesa, sa jasnom podelom zaduženja i odgovornosti, unapređen je timski rad i istaknut značaj svakog pojedinca u timu.

Lokacije:

Trg Republike 1
23000 Zrenjanin
023 / 510 082
radno vreme:
radnim danom
7.30-12.30 i 18.30-20.00h

Nikole Vukićevića 1
25000 Sombor
025 / 420 282
radno vreme:
radnim danom
7.30-12.30 i 18.30-20.00h

MEDLAB-SU
Petefi Šandora 12
24000 Subotica
024 / 523 084
radno vreme:
radnim danom
7.00-12.00 i 18.30-20.00h

Maršala Tita 74c
21460 Vrbas
021 / 701 702
radno vreme:
radnim danom
7.30-12.30 i 18.30-20.00h

 • Statistika:
 • Datum upisa: 20.09.2011
 • Datum ažuriranja: 25.08.2017