prethodna
NLB banka
NLB banka

Jubmes banka

Jubmes banka

Pošaljite upit

Jugoslovenska banka za međunarodnu ekonomsku saradnju a.d. Beograd je pravni sledbenik Fonda za kreditiranje i osiguranje izvoznih poslova koji je osnovan 1967. godine,
JUBMES banka je osnovana 26. juna 1979. godine, kao specijalizovana finansijska institucija, koja je putem dopunskog kreditiranja (refinansiranja izvoza), kao i osiguranja izvoza od nekomercijalnih rizika, bila ovlašćena da podstiče srednjoročne i dugoročne izvozne poslove i unapređuje dugoročnu proizvodnu, investicionu i finansijsku saradnju domaćih preduzeća sa stranim partnerima,

Razvoj:
Do početka 90-tih godina bila jedina izvozno-kreditna agencija u regionu Istočne i Centralne Evrope,
U svojstvu specijalizovane organizacije, Banka je zaključila više sporazuma o saradnji sa vodećim agencijama za osiguranje i kreditiranje izvoznih poslova i investicija u inostranstvu (HERMES, ECGD, COFACE, OND, SACE, NCM, DUCROIRE, MIGA i druge) i imala je status posmatrača u Bernskoj uniji,
JUBMES banka je 1989. godine postala prva banka u bivšoj SFRJ, konstituisana kao deoničarsko društvo,
U periodu od 1979. do 1997. godine, uz kreditnu podršku Jugoslovenske banke za međunarodnu ekonomsku saradnju a.d. Beograd ostvaren je izvoz na kredit u iznosu od 6, 9 milijardi dolara, od čega je refinansiranje i kreditiranje Banke iznosilo 3, 6 milijardi dolara ili 53, 6% od vrednosti izvoza na kredit,
U periodu od 1979. do 1993. godine, osigurala izvozne poslove (u gotovom i na kredit) od nekomercijalnih rizika u vrednosti od 10, 3 milijarde dolara, omogućili širu izvoznu ekspanziju u odnosu na kreditirane izvozne poslove,
U oktobru 1997. godine, JUBMES banka je transformisana u komercijalnu banku.

  • Statistika:
  • Datum upisa: 24.06.2010
  • Datum ažuriranja: 30.01.2019