prethodna
Sberbank Srbija a.d.
Sberbank Srbija a.d.
sledeća
AIK Banka
AIK Banka

Piraeus Bank

Piraeus Bank

 • Adresa:
 • Milentija Popovića 5b
 • 11070, Beograd
 • Telefon:
 • 0800 000 800
  +381 11 3024 077
  +381 11 3024 078
  +381 11 3217 704
 • Website:
 • https://www.piraeusbank.rs
Pošaljite upit

Piraeus banka AD Beograd je članica grčke Piraeus bankarske grupe koja pruža kompletan paket finansijskih i bankarskih proizvoda i usluga na grčkom i međunarodnom tržištu. Grupa poseduje stručno znanje i iskustvo u oblastima poslovanja sa stanovništvom, malim i srednjim preduzećima, investicionog bankarstva, lizinga, osiguranja i špedicije. Orijentisana je ka jugoistočnoj Evropi (Rumunija, Bugarska, Srbija, Ukrajina i Albanija) i istočnom Mediteranu (Egipat), ali je takođe prisutna i u finansijskim centrima u Londonu i Njujorku.

Grčka Piraeus banka prisutna je na srpskom tržištu od maja 2005. godine kada je preuzela Atlas banku. Dokapitalizacijom u oktobru iste godine Piraeus banka S.A. postala je vlasnik 88,23 odsto akcija, kada je i doneta odluka o promeni naziva banke u Piraeus Atlas banka. Krajem juna 2006. godine, Piraeus Atlas banka je, u skladu sa odlukom Piraeus bankarske grupe o promeni naziva svih banaka u regionu koje pripadaju ovoj bankarskoj grupi, izvršila promenu imena u Piraeus bank AD Beograd. Piraeus banka S.A., polovinom jula 2006. godine, postala je stopostotni vlasnik Banke otkupivši preostali deo akcija od manjinskih akcionara.
Poslovnu filozofiju Piraeus banke u Srbiji predstavlja poštovanje najviših međunarodnih normi i vrednosti u obezbeđivanju bankarskih proizvoda i usluga, uz primenu najsavremenije tehnike i tehnologije. Fundamentalna politika Piraeus banke koja se tiče razvoja ljudskih resursa zasniva se na efikasnom upravljanju ljudskim resursima, s ciljem stvaranja obučenog i posvećenog kadra sposobnog da funkcioniše u okviru konkurentnog EU bankarskog tržišta.

Piraeus banka, kao univerzalna banka, opredeljena je da sa klijentima uspostavi dugoročnu poslovnu saradnju i uzme aktivno učešće u razvoju srpskog tržišta. Banka na teritoriji Srbije trenutno posluje preko mreže koju čini 44 filijale i ima 550 zaposlenih.
U cilju poboljšanja sveukupnog poslovanja i proširenja ponude, 2007. godine sa radom su počela dva nova privredna društva Piraeus Leasing d.o.o. i Piraeus Rent d.o.o.

Strateški ciljevi
Strateški ciljevi Piraeus banke AD Beograd jesu dalje uvećanje učešća na tržištu Srbije, poboljšanje kvaliteta usluga i zadovoljavanja potreba savremenog klijenta, kreiranje inovativnih proizvoda, dalje pozicioniranje Banke u poslovanju sa stanovništvom i malim i srednjim preduzećima, proširenje ponude i uticaja uvođenjem kompanija za nekretnine i lizing Piraeus bankarske grupe na srpsko tržište i, konačno, još veća profitabilnost.

Prioriteti
Fundamentalni princip Piraeus banke jeste ulaganje u ljudske resurse, prepoznavanje mladih i potencijalnih menadžera, obuka i razvoj njihove karijere. Banka neprestanim usavršavanjem znanja svojih zaposlenih u mogućnosti je da ponudi najmodernije bankarske proizvode i usluge i tako u potpunosti zadovolji potrebe građana Srbije.

Glavni prioriteti Banke su:
- prepoznavanje potreba klijenta;
- vrhunski kvalitet usluge;
- društvena odgovornost;
- stalno unapređenje znanja;
- kreativnost i inovativnost u pogledu pronalaženja rešenja;
- profesionalizam;
- efikasnost.

 • Statistika:
 • Datum upisa: 13.10.2009
 • Datum ažuriranja: 17.01.2018