sledeća
Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija
Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

Pošaljite upit

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu je drzavna obrazovna institucija koja od 1959. godine obrazuje kadrove ekonomske i informaticke struke i koja ima razvijenu medjunarodnu saradnju sa srodnim skolama i ustanovama u Evropi. Kao takva, ona predstavlja primer skole u kojoj se promovise prakticno znanje, a studenti potvrdjuju i razvijaju svoje sposobnosti, usavrsavaju strane jezike, razvijaju kreativnost, stvaralacko i analiticko misljenje, grade svoju licnost.

Zajedno sa svojim studentima, Visoka poslovna škola strukovnih studija kreira sliku menadzera buducnosti.

  • Statistika:
  • Datum upisa: 20.01.2006
  • Datum ažuriranja: 26.12.2017