prethodna
Agencija SOinfo
Agencija SOinfo

Ist Media

Ist Media

 • Adresa:
 • 3. oktobar 103
 • 19210, Bor
 • Telefon:
 • +381 30 456 777
  +381 60 459 04 10
 • Website:
 • www.istmedia.rs
Pošaljite upit

USLUGE:

PR:
* Eksterni PR
* Uspostavljanje, koordinacija i održavanje odnosa sa medijima
* Ugovaranje intervjua/gostovanja u štampanim i elektronskim medijima
* Kreiranje poruka i sadržaja komunikacije (pisanje saopštenja, pitanja za novinare, priprema odgovora)
* Definisanje i izbor kanala/ medija za komunikaciju sa javnošću
* Izrada plana PR aktivnosti (mesečni / tromesečni / šestomesečni / godišnji nivo)
* Press clipping
* Svakodnevna izrada press clippinga sa mesečnim izveštajem
* Procena publiciteta
* Procena i praćenje ostvarenih rezultata i merenje postignutih efekata nastupa u medijima.
* Izrada marketing kampanje na društvenim mrežama (boostovanje), uz svakodnevno praćenje rezultata kampanje
* Krizni PR
* Aktivno učešće agencije i puna podrška u svakoj eventualnoj kriznoj situaciji
* Obuka zaposlenih kompaniji koji su delegirani za nastupe u javnosti
* Organizovanje medijskih događaja
* Press konferencije, specijalni događaji (dan kompanije, obeležavanje posebnih datuma)
* Izrada Newslettera

AUDIO I VIDEO PRODUKCIJA:
* Pisanje TV scenarija, izrada radijskih i TV reklama, džinglova i animacija
* Izrada korporativnih filmova
* Montaža slike i zvuka
* Dizajn zvuka i tonska režija
* Izrada autorske muzike
* Snimanje dronom

KONSALTING:
* Strateško planiranje
* Pozicioniranje
* Kreiranje novog korporativnog identiteta
* Organizacija sajmova, promocija, prezentacija
* Unapređenje imidža

GRAFIČKI I WEB DIZAJN I PROGRAMIRANJE:
* Grafički dizajn (posteri, bilbordi, flajeri, katalozi i dr.)
* Izrada grafičke knjige standarda
* Dizajn web prezentacija
* Izrada web prezentacija (HTML, XML, PHP, JavaScript, DHTML)
* Izrada logotipa, izrada kataloga za kafiće/restorane

FOTOGRAFIJA:
* Usluge fotografisanja u studiju sa profesionalnom studijskom rasvetom
* Postprodukcija fotografija
* Terensko snimanje
* Organizacija snimanja

 • Statistika:
 • Datum upisa: 10.11.2015
 • Datum ažuriranja: 13.10.2016