prethodna
Konekta - prevodilačka agencija
Konekta - prevodilačka agencija

Agencija za prevođenje Versus

Agencija za prevođenje Versus

Pošaljite upit

Ukoliko Vam je potreban sudski tumač i prevodilac za engleski jezik prevodilačka agencija Versus je pravo mesto za Vas. Naša agencija je specijalizovana za profesionalo prevođenje dokumenata sa engleskog na srpski, kao i sa srpskog na engleski jezik. Vršimo usluge profesionalnog prevoda dokumenata sa overom sudskog tumača ili bez overe. Dugogodišnje iskustvo u oblasti prevođenja navelo nas je da se grupišemo u tim prevodilaca. Naši sudski tumači svojom vrhunskom stručnošću i kvalifikacijama garantuju tačne i kvalitetne prevode uz strogo poštovanje rokova isporuke. Tačnim prenošenjem poruka i predstavljanjem svoje dokumentacije ili dokumentacije kompanije stičete jedan profesionalni kredibilitet, a time doprinosite i individualnom uspehu, kao i većem ugledu Vaše kompanije. Konfidencijalnost je karakteristika koju ističemo. Računajte na našu apsolutnu poverljivost i čuvanje informacija i Vašeg intelektualnog vlasništva.

Usluge sudskog tumača
Overeni prevod je prevod dokumenta koji je formalno verifikovan i može se koristiti kao zvaničan dokument. Sudski prevodilac je osoba koje izdaje overeni prevod dokumenata i garantuje da je prevod istovetan sa originalom. Za overen prevod dokumenta potrebno je dostaviti original ili overenu kopiju originala. Usluga sudskog tumača podrazumeva prevođenje dokumenata i overu prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog prevodioca.

Primopredaja dokumenata obavlja se prema dogovoru između klijenata i naše prevodilačke agencije na način koji strankama najviše odgovara. Prevode uglavnom primamo i dostavljamo elektronskom poštom (e-mail) ili putem faxa, tako da će Vam u najkraćem mogućem roku biti dostavljeni prevodi koje ste naručili. Mogu se koristiti i neki drugi mediji, CD, memory flash stick… Ukoliko je potrebno da se dostave originalni prevodi ili overeni prevodi Vaših dokumenata, agencija Versus je organizovala kurirsku službu, kako bismo Vam olakšali poslovanje. U najkraćem mogućem roku na Vašu adresu isporučićemo prevod koji su za Vas preveli stručni prevodioci naše agencije.

Svaki prevod koji je prosleđen našoj agenciji prolazi kroz nekoliko kontrola:
1. Prvi prevodilac predaje radnu verziju prevoda,
2. Drugi prevodilac kontroliše i predaje završnu verziju,
3. Sudski prevodilac finalno pregledava i stavlja pečat na overeni dokument.

Usluge prevođenja
-Vršimo usluge prevođenja sa overom ili bez overe
-Stručni prevodi sa engleskog i na engleski jezik, kao i mnoge druge jezike
-Zvanična sudska overa prevoda ličnih dokumenata, sertifikata, diploma
-Usmeno prevođenje – konsekutivno
-Lektorisanje teksta
-Korektura teksta
-Slaganje teksta

Oblasti prevođenja
-Pravo – građansko, ugovorno, porodično, imovinsko, ustavno, administrativno, krivično, radno, arbitraža, tumačenje na ročištima, hartije od vrednosti, normativna dokumenta Evropske unije, ljudska prava
-Bankarstvo i finansije
-Osiguranje
-Privreda
-Medicina, farmacija
-Informatičko-komunikacione tehnologije
-Marketing i trgovina
-Turizam
-Avioindustrija
-Tehnika
-Građevina
-Arhitektura
-Transport

Pored engleskog prevodimo i na druge jezike:
Ruski
Nemački
Francuski
Italijanski
Španski
Grčki
Holandski
Švedski
i mnoge druge…

  • Statistika:
  • Datum upisa: 19.09.2013
  • Datum ažuriranja: 17.02.2017