Jasmina Đekić - Sudski prevodilac za grčki i engleski jezik

Jasmina Đekić - Sudski prevodilac za grčki i engleski jezik

Jasmina Đekić - Sudski prevodilac za grčki i engleski jezik

  • Adresa:
  • Petrarkina 1
  • 11000, Beograd
  • Telefon:
  • +381 11 342 87 87
    +381 63 231 353
Pošaljite upit

Sve vrste prevoda, tehnicka dokumentacija, pravni spisi, ugovori, zakoni, ekonomija, prepiska, strucni tekstovi, pojavljivanje na sudu, deponovanje potpisa.

Usmeno, pismeno, sa i bez overe tumaca.

  • Statistika:
  • Datum upisa: 10.02.2009
  • Datum ažuriranja: 13.04.2016