sledeća
Agrostemin d.o.o.
Agrostemin d.o.o.

Superior d.o.o.

Superior d.o.o.

 • Adresa:
 • Bulevar oslobođenja 238
 • 11320, Velika Plana
 • Telefon:
 • +381 (0)26 540 900
  +381 (0)26 540 901
  +381 (0)26 541 251
  +381 (0)63 243 062
  +381 (0)64 111 02 40
 • Radno vreme:
 • Pon-Sub 08-16h
 • Website:
 • www.superior-seeds.co.rs
Pošaljite upit

Velika Plana je prva domaća privatna selekciona stanica, osnovana 1993. godine, sa ciljem unapređenja poljoprivredne, prvenstveno povrtarske proizvodnje, preko uvođenja boljih, domaćih sorti u praksu. Za proteklih 14 godina uspeli smo da stvorimo 22 sorte i hibrida, od čega 11 paradajza, 7 paprika, dva krastavca, te po jedan crni luk i kukuruz šećerac.
Sve ove sorte i hibridi su našli svoje mesto na tržištu jer su konkurentni, ne samo domaćim, nego i najboljim svetskim sortama. Kao takvi postepeno osvajaju i strana tržišta.
Politika razvoja preduzeća se pokazala kao ispravna, a od samog osnivanja sastojala se u tome da Superior ima svoje sorte i na taj način jedinstven položaj na tržištu, jer su sorte zakonom zaštićene i samo njihov vlasnik ima prava na proizvodnju, promet i ekspanziju na tržištu.
Osnova naše politike je razvoj, odnosno. neprekidno osvajanje novih proizvoda. Stvaranje novih proizvoda je nužnost u ovom poslu, jer se smatra da, ako jedna sorta u praksi „živi" pet godina, onda je ispunila svoju ulogu. Za našim sortama paprike i paradajza preko deset godina tražnja se ne umanjuje. Zbog toga je neobično važno i očuvanje postojećeg, poznatog kvaliteta starih sorti.
Tržištu pristupamo direktnom prodajom i preko veleprodaja, uz permanentnu promociju. Kupci nam ukazuju poverenje, stalno traže nove proizvode i poboljšani kvalitet.
Stvaranje sorti i hibrida je težak posao, i mogu da ga rade samo iskusni naučni radnici, koji se odlikuju darom zapažanja i neiscrpnim entuzijazmom. Naše stručne kadrove smatramo najvažnijim potencijalom preduzeća, redovno ulažemo u unapređenje kompetentnosti i dalje tragamo za adekvatnim pojačanjima našem timu.
U našem poslovanju važnu ulogu imaju i kooperanti, preduzeća i farmeri koji su opremljeni za proizvodnju semena. Za svoje saradnike smo ih odabrali kao pouzdane i sposobne da odgovore postavljenim zahtevima kvaliteta.
Svojim najvažnijim poslovnim partnerima, kupcima i dobavljačima pružamo svu stručnu pomoć u unapređenju njihove proizvodnje i najboljem iskorišćenju potencijala naših proizvoda.
Profit usmeravamo u izgradnju i razvoj preduzeća. Naša osnovna delatnost ne ugrožava životnu sredinu, a na tim principima ćemo zasnivati i dalji razvoj preduzeća i delatnosti..
Razvojem sopstvenih sorti smanjujemo potrebu uvoza sličnih proizvoda, a u isto vreme izvozom popravljamo platni bilans zemlje.
Krajnji cilj preduzeća je unapređenje biljne proizvodnje preko plasmana semena sopstvenih selekcija, kako bi se na tržištu sačuvala robna marka, brend SUPERIOR, iza koje stoji „srpski paradajz" i „srpska paprika", a ubuduće i drugih proizvoda.
Za unapređenje sistema rada koristimo raspoložive metode savremenog menadžmetna, a dosledno primenjujemo standarde serije ISO 9000.

 • Statistika:
 • Datum upisa: 01.01.2005
 • Datum ažuriranja: 29.10.2015
11. godina saradnje