Tipo Language Center

Tipo Language Center

 • Adresa:
 • Mileševska 51
 • 11000, Beograd
 • Telefon:
 • +381 11 240 14 13
  +381 11 240 14 13
 • Website:
 • www.kursjezika.rs
Pošaljite upit

Opšti kurs grupnog tipa
http://www.kursjezika.rs/kursevi/opsti-kursevi-grupni/

Šta je opšti kurs grupnog tipa?
Pod terminom opšti kurs podrazumevamo učenje bilo kog stranog jezika od početnog A1 nivoa do najvišeg, C2.2 nivoa.
Pedagozi smatraju da je najbolji i najefikasniji oblik rada upravo rad u grupi. Ovakav oblik učenja omogućava polaznicima da uče kroz obilje aktivnosti i progovore bilo koji jezik prirodno i bez muke. Grupni rad je koncipiran tako da svi polaznici jednako učestvuju, a optimalan broj polaznika ( do 6 osoba u grupi), omogućava nastavniku da nesmetano prati napredak svakog od njih.

Opšti kurs individualnog tipa
http://www.kursjezika.rs/kursevi/opsti-kursevi-individualni/

Šta je opšti kurs individualnog tipa?
Pod terminom opšti kurs podrazumevamo učenje bilo kog stranog jezika svih nivoa, od početnog A1 do najvišeg, C2.2 nivoa. Individualni kursevi vam omogućavaju da učite sami sa vašim profesorom.

Poslovni kursevi
http://www.kursjezika.rs/kursevi/poslovni-kursevi/

Kome su namenjeni specijalizovani kursevi?
Specijalizovani kursevi namenjeni su svima koji u okviru svoje struke žele da komuniciraju na stranom jeziku. Preporučuju se onima koji planiraju da rade u inostranstvu, kao i onima koji u okviru svog posla već ostvaruju kontakt sa inostranim saradnicima bilo da je to u vidu razmene mejlova, telefonskih razgovora ili direktne saradnje.

Popravi ocenu, dopunska nastava
http://www.kursjezika.rs/kursevi/popravi-ocenu-dopunska-nastava/

Šta je dopunska nastava?
Dopunska nastava namenjena je učenicima osnovnih i srednjih škola kako bismo im pomogli da poprave ocene u školi. Kurs se organizuje u skladu sa pojedinačnim potrebama učenika i svaki je drugačiji.

Učenicima pomažemo pri izradi domaćih zadataka, pripremamo ih za kontrolne i pismene zadatke, sa nama vežbaju sve 4 jezičke veštine koje obuhvataju konverzaciju, čitanje, pisanje i slušanje.

Dodatna nastava
http://www.kursjezika.rs/kursevi/dodatna-nastava/

Šta je dodatna nastava i kome je namenjena?
Dodatna nastava se organizuje za osnovce i srednjoškolce koji bi želeli da prošire znanja koja stiču u školi.

Nastava je namenjena: učenicima koji se spremaju za takmičenja;
- učenicima koji upisuju Filološku gimnaziju;
- učenicima koji upisuju Filološki fakultet.

Serbian language for foreigners
http://www.kursjezika.rs/kursevi/serbian-language-for-foreigners/
About the course:
As we intend to provide you with the biggest comfort while learning our language, we have created courses of Serbian language in your mother tongue, be it English, French, Russian, Spanish, Italian, Portuguese etc. Depending on the students' wishes, the courses can be made more or less intensive with the main goal to learn and to improve the communication skills.

Jezici:
- engleski
- italijanski
- portugalski
- španski
- francuski
- mađarski
- ruski
- arapski

 • Statistika:
 • Datum upisa: 28.01.2016
 • Datum ažuriranja: 29.01.2016