Crkva

Javno preduzeće Pošta Srbije
Sa ciljem da uvek bude u blizini velikog broja korisnika, Pošta Srbije neprekidno širi mrežu svojih poslovnica, šaltera i asortiman proizvoda i usluga. U...
Regulatorno telo za elektronske medije
Regulatorno telo za elektronske medije (u daljem tekstu: Regulator) je samostalna nezavisna regulatorna organizacija sa svojstvom pravnog lica, koja vrši javna...
Ambasada Poljske
Konzularno odeljenje: +381 11 2065 314 +381 11 2065 316 +381 11 2065 315
Telekom Srbija a.d.
Usluge mobilne telefonije za privatne korisnike Korisnički servise-mail: korisnicki@mts.telekom.rs telefon: 064/789 Usluge mobilne telefonije za poslovne...
Ambasada Portugala
Konzularno odeljenje Ambasade Portugala u Beogradu Rad sa strankama: Ponedeljak-Petak: 10-13h Tel: +381 11 2662 895
Ambasada Republike Grčke
Konzularno odeljenje: Adresa: Strahinjića bana 76, 11 000 Beograd Tel.: +38 111 33 41 507 (24 sata) Fax: +38 111 33 31 933 E-mail: grcon.bel@mfa.gr Rad sa...
Ambasada Španije
Kancelarije: Od ponedeljka do petka, od 8.30 do 16.00 časova Prijem stranaka u Konzularnom odeljenju: od ponedeljka do petka, od 9.30 do 13.30 časova. Glavni...
Humanitarna organizacija Čarolija - Pepeljuga 21. veka i Prijatelji
Carolija Pepeljuga 21. veka i Prijatelji je drustvo koje se bavi humanitarnim radom, koje je samofinasirajuce i koje radi konkretne stvari. Mi ne verujemo u...
Crveni krst Novog Sada
"Kuća celog sveta", 125 godina otvorenih vrata za sve ljude koji poštuju osnovne principe Crvenog krsta: Humanost Nepristrasnost Nezavisnost...
Ambasada Kraljevine Danske
Ambasada se nalazi na Dedinju, oko 5 km od centra Beograda. Osim ambasade u Beogradu, Danska ima i honorarni konzulat u Podgorici. Honorarni konzulat pre svega...