Aerodrom beograd

Telekom Srbija a.d.
Usluge mobilne telefonije za privatne korisnike Korisnički servise-mail: korisnicki@mts.telekom.rs telefon: 064/789 Usluge mobilne telefonije za poslovne...
Javno preduzeće PTT saobraćaja Srbija
Informativni servis: 0700-100-300 e-mail: contact@ptt.rs Za pozive iz inostranstva ka Kontakt centru Pošte Srbije, kao i za pozive iz mobilnih mreža, dodeljen...
From
Klub za fizicku rekreaciju dece i omladine sa posebnim potrebama.
Hidroelektrana Đerdap
HEPS Đerdap 1 Hidroenergetski i plovidbeni sistem „Đerdap 1”, kompleksan i višenamenski objekat, izgrađen je na 943. kilometru Dunava od ušća u Crno more....
Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije
Ministarstvo kulture i informisanja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: - razvoj i unapređenje kulture i umetničkog stvaralaštva; - praćenje i...
Agencija za bezbednost saobraćaja
U cilju uspostаvljаnjа sistemа bezbednosti drumskog sаobrаćаjа u kome će se prvenstveno sprečаvаti, аli i uklаnjаti posledice nаstаle u okviru funkcionisаnjа...
Gradski zavod za veštačenja
Gradski zavod za veštačenja iz Beograda osnovan je Rešenjem Skupštine grada Beograda br. 021.1-76/74-10-04 od 24.1.1974.g. kao ustanova koja vrši delatnost od...
Agencija za privredne registre
Agencija za privredne registre (APR) osnovana je 2004. godine Zakonom o Agenciji za privredne registre. Osnivanje Agencije pomogli su Švedska vlada (Swedish...
Ambasada Kraljevine Danske
Ambasada se nalazi na Dedinju, oko 5 km od centra Beograda. Osim ambasade u Beogradu, Danska ima i honorarni konzulat u Podgorici. Honorarni konzulat pre svega...
Ambasada Meksika
KONZULARNO ODELJENJE Radno vreme sa strankama Ponedeljak-petak od 9 do 13h Telefon: 381 (11) 367-4170 E-mail (konzularna pitanja)...
Savez ekoloških organizacija Republike Srbije - EKOS
Nevladina, nepoliticka i neprofitna asocijacija lokalnih eko-pokreta Srbije, jedina te vrste u Srbiji. Savez trenutno okuplja 28 lokalnih eko-pokreta. U...
ASTRA - anti trafficking action
ASTRA je nevladina organizacija posvećena iskorenjivanju svih oblika trgovine ljudima, naročito ženama i decom, kao i efikasnim potragama za nestalom decom i...