sledeća
Beokom
Beokom

Industrija stakla Pančevo

Industrija stakla Pančevo

Industrija stakla Pančevo

 • Adresa:
 • Prvomajska 10
 • 26000, Pančevo
 • Telefon:
 • +381 13 345 972
  +381 13 353 172
  +381 13 345 458
  +381 13 345 049
  +381 13 348 188
  +381 13 347 993
  +381 13 348 477
 • Radno vreme:
 • Pon-Pet 07-15h
Pošaljite upit

Osnovana je 9. septembra 1930. godine kao prva mehanička fabrika stakla za prozore A.D., sa sedištem u Beogradu. Odluku o izgradnji savremene fabrike mašinskog stakla u Jugoslaviji donela je firma "Saint Gobain" - Francuska a sa svojim kapitalom ucestvovale su i firme "Vitrea" - Ceskoslovacka i "Unitbell" - Belgija.

Posle drugog svetskog rata Industrija stakla Pančevo posluje prvo kao državno, a posle kao društveno preduzeće.

INDUSTRIJA STAKLA PANČEVO proizvodi sledeća stakla:
sigurnosna
autostakla
stakla za belu tehniku
stakla za građevinarstvo i posebne namene
termoizalaciono staklo
ampule i bočice za farmaceutsku industriju

Sve svoje proizvode Industrija stakla Pančevo izvozi na strano tržište.

Sigurnosno laminirano staklo
Sigurnosno staklo PANPLEKS je slojevito staklo koje je sastavljeno od dve ili više staklenih ploča sa jednim ili više slojeva POLYVINYL BUTYRAL folije (PVB) spojenih pod dejstvom pritiska i toplote u autoklavu.

PANPLEKS je sigurnosno staklo jer u slučaju loma folija drži komadiće stakla i omogućava dalji prolaz predmeta i ljudi.

Vrste panplex stakla

Panpleks staklo može da se pravi u velikom broju kombinacija u zavisnosti od debljine i osobina oba stakla (ili više) i folije, kao i od tipa stakla (obično, kaljeno, obojeno, ...). Kako će se izvršiti kombinacija stakla i folije, zavisi od svrhe primene koju treba da zadovolji proizvod: zaštita od udara, zaštita od krađe i zaštita od probijanja metka (pancir staklo).

Panpleks staklo se proizvodi savijeno i ravno.

Mere panpleks stakla

Maksimalna veličina savijenog panpleks stakla je 1750mm X 2700mm sa visinom strele h-300mm. Najveću primenu ima u autoindustriji, za proizvodnju prednjeg vozačkog stakla u standardnoj kombinaciji 2+2mm, 3+3mm, 3+4mm.

Ravno panpleks staklo se proizvodi u raznim kombinacijama do debljine od 62mm.

Za pancir stakla dajemo atest za klasu zaštite od neprobojnosti metka iz vatrenog oružja. Pravo na izdavanje atesta odobrio je Vojno-Tehnički Institut iz Beograda.

Kaljeno staklo

Kaljeno staklo je sigurnosno staklo koje se dobija termičkom obradom ravnog ili livenog stakla. Staklo prolazi kroz fazu pripreme (rezanje, bušenje, brušenje i pranje), a zatim kroz postupak kaljenja.

Postupak kaljenja sastoji se u tome što se staklo zagreva do temperature omekšavanja (813-833 K), a zatim naglo hladi. Na taj način u staklu dolazi do stvaranja ravnomerno rasporedenih napona, koji povećavaju otpornost stakla na savijanje od 40 na 147 N/mm kvadratnom, otpornost stakla na udar od 1.2 mN na 5.9 mN i otpornost na toplotni udar do 503 K.

Pod dejstvom vrlo jakog udara naponska ravnoteža kaljenog stakla se remeti i staklo prska u sitne komade. Sitni fragmenti, međusobno labavo povezani, ne mogu da nanesu ozbiljne povrede, tako da kaljeno staklo spada u grupu sigurnosnih stakala.

INDUSTRIJA STAKLA PANČEVO proizvodi kaljeno staklo SIGURNOST.

Izopan je temoizolaciono staklo koje je sastvljeno od dve ili više staklenih ploča koje su po ivici međusobno povezane (rastojanje 6, 9, 12 i 16 mm). Ivična veza mora da ostvari besprekorno i dugotrajno zaptivanje (da ne bi došlo do ulaska vlažnog vazduha).

Međuprostor je ispunjen suvim vazduhom (tacka rošenja oko 30 C) ili gasom. Razmak između staklenih ploča obezbeđen je metalnim držačima koji su ispunjeni sredstvima za sušenje.

IZOPAN se može proizvoditi u kombinaciji sa kaljenim i slojevitim staklom. Kad se u međuprostor postave ukrasni profili dobija se DEKORATIVNI IZOPAN.

Mere izopan stakla
Maksimalna veličina IZOPAN stakla iznosi 2200 X 3200 mm, a minimalna veličina 400X400 mm (međuprostor 6, 9, 12 i 16 mm). Standardna debljina stakla koja se koristi iznosi 4, 5-6 i 8 mm. Može da se proizvodi i troslojni IZOPAN sa ukupnom debljinom od 40 mm. Od opterećenja vetrom i površine stakla zavisi koja će se debljina stakla upotrebiti.

Primena izopan stakla
IZOPAN se sve više koristi za zastakljivanje javnih i stambenih zgrada gde se žele poboljšati termoizolacione osobine kao i zaštita od sunca i buke.IZOPAN koji je napravljen od sigurnosnog stakla često se koristi u vozilima sa ugrađenim uređajima za klimatizaciju.

Medicinska ambalaža je namenjena za pakovanje lekova koji su u tečnom, praškastom stanju i tabletama. U zavisnosti od vrste leka, ambalaža može biti bezbojna ili smeđa.

Industrija stakla Pančevo proizvodi ampule, fiole i bočice.

Materijal za izradu ampula su staklene neutro-cevi koje imaju hemijsku otpornost prve hidrolitičke grupe po JUS, DIN ili ISO standardu. Bočice se izraduju od neutro-cevi 1, 2 i 3-ce hidrolitičke grupe.

Ampule i bočice proizvode se na linijama koje su automatske i visoko-produktivne, a proizvodi zadovoljavaju zahteve jugoslovenskog, nemačkog, engleskog i evropskog standarda (JUS, DIN, BSI i ISO). Princip izrade ampula i bočica je oblikovanje pomoću plamena na delu linije koja se naziva "Karusel".

Ampule mogu da se štampaju metodom sito-štampe da bi se označila vrsta leka koji će biti u ampuli.

Na linijama je moguce proizvesti ampule koje se lako otvaraju, bez zasecanja testericom u primeni po metodi OPTICUT (ili OPC).
Mere
Ampule se izraduju po crtežima kupaca ili po pomenutim standardima i veličinama od 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml i 20 ml.

Bočice se takođe izrađuju po crtežima kupaca ili po pomenutim standardima i veličinama od 3 ml, 5 ml, 10 ml i 20 ml.
Primena
Ampule i bočice primenjuju se u farmaceutskoj industriji za pakovanje lekova. Mogu se upotrebiti za pakovanje veterinarskih preparata, kozmetičkih proizvoda, indikatora i hemikalija u hemijskoj industriji.

Specijalna stakla
U odeljenju specijalnih stakala proizvode se uglavnom stakla manjih površina u sledećim asortimanima:
obično obrađeno staklo
slojevito sigurnosno staklo
kaljeno sigurnosno staklo
kaljeno slojevito staklo
kaljeno slojevito staklo sa grejacima
neorgansko-organsko staklo
ogledala za auto industriju
Primena ovih stakala je raznovrsna. Upotrebljavaju se kao zaštitna stakla za gas-maske, maske za podvodni ribolov, zaštitna stakla za namensku proizvodnju, neprobojno staklo za zaštitu od udara projektila, staklo sa ugrađenim grejačima za brodove, i drumsko-šinska vozila, staklene ploče za satove, vodokazalna stakla i dr.

Ogledala za retrovizore

Ravne i savijene - za potrebe automobilske industrije proizvode se u debljinama od 2 do 10 mm. Maksimalna veličina ogledala je 400 X 1050 mm. Proizvode se u visokom vakuumu nanošenjem sloja metala na površinu stakla. Metalna površina se naknadno zašticuje specijalnim lakom tako da je ogledalo otporno na atmosferske uticaje.

 • Statistika:
 • Datum upisa: 06.06.2011
 • Datum ažuriranja: 10.03.2017